Принципи та процедури погашення податкового боргу

Опубликовано 11.07.2013

Вже майже 3 роки наша молода держава працює в режимі нової податкової політики. З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України, який регламентує взаємовідносини між платниками податків та контролюючими органами. В державному кодифікованому акті чимало місця відведено погашенню податкового боргу. Основні принципи та процедури погашення податкового боргу платників податків, які з тих чи інших причин не виконали свій конституційний обов’язок зі сплати платежів до бюджету викладено у главі 9 розділу 2 Податкового кодексу України. Зокрема ця глава містить такі статті:

 • джерел сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платників податків;
 • податкова застава;
 • узгодження операцій із заставленим майном;
 • адміністративний арешт майна;
 • продаж майна, що перебуває в податковій заставі;
 • погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств;
 • погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством;
 • порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію;
 • порядок погашення грошових зобов’язань фізичних осіб;
 • розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків;
 • списання податкового боргу.

Поняття терміну «податковий борг» визначено в статті 14 Податкового кодексу: це грошове зобов’язання з урахуванням штрафних санкцій, пені за їх наявності, несплачене в установлений чинним законодавством строк. Наявність податкового боргу залежить від свідомих, чи з поважних причин, дій самого платника податків та усвідомлення ним міри відповідальності за такі дії. В результаті несплати платником податків задекларованих сум, або донарахованих сум, узгоджених платником податків, у такого платника податків виникає податковий борг, існування якого надає право податковому органу на застосування заходів стягнення стосовно такого платника податків. Слід зазначити, що з моменту виникнення у платника податків податкового боргу майно такого платника податків передається у податкову заставу, а саме: описане майно в податкову заставу реєструється в державному реєстрі обтяжень рухомого майна та речових прав на нерухоме майно.

Процедура погашення податкового боргу поділяється на:

 • застережні заходи — направлення податкової вимоги, першочергове самостійне визначення боржником джерел погашення податкового боргу, реєстрація податкової застави, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу;
 • заходи примусового характеру — стягнення податкового боргу інкасовими вимогами на підставі рішення суду, стягнення готівки (рішення суду), звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах, адміністративний арешт, реалізація майна, яке знаходиться в податковій заставі та ін.

Цивільний обов’язок кожного громадянина — платника податків не допускати порушень конституційних прав і обов’язків щодо сплати податків.

Красноармійська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецької області вносить свій посильний вклад щодо скорочення податкового боргу та надходження до бюджету сум в рахунок погашення існуючого боргу. Так за 1 півріччя 2013 року скорочено податкового боргу на 114,5 млн.грн., від прийнятих примусових заходів надійшло до бюджету «живими» коштами за рахунок погашення податкового боргу — 20,8 млн.грн.

З метою організації більш плідної роботи по скороченню податкового боргу та надходженню «живих» коштів від платників податків — боржників, в рахунок погашення податкового боргу, подальше вдосконалення підходів до процедур стягнення податкового боргу сприятиме встановленню більш цивілізованих відносин між податковими органами та платниками податків, формуванню свідомого ставлення платників податків, до свого конституційного обов’язку сплачувати податки своєчасно та в повному обсязі, дасть змогу повною мірою забезпечити наповнення бюджету, що зрештою знизить соціальну напруженість і покращить добробут суспільства. Кожна гривня задекларована та своєчасно сплачена до бюджету це вклад кожного сумлінного громадянина у процвітання нашої молодої держави.

Начальник управління обслуговування платників податків В. М. Зелена

Розповідайте про наш сайт: