Промислова медицина дозволить убезпечити здоров’я працівників

Про необхідність поліпшення здоров’я працюючого населення шляхом відновлення промислової медицини розповідає директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Валерій АКОПЯН:

«В Україні існує ціла низка нормативно-правових актів, які гарантують працівникам право на безпечну працю та на соціальний захист в разі роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці. Кожен громадянин України відповідно до статті 43 Конституції України має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Однак, наявність нормативно-правових документів, які є підґрунтям для санітарного нагляду за умовами праці, моніторингу обліку профзахворювань не є достатньою умовою для розв’язання проблеми професійної патології у країні. Експерти з питань медицини праці основною причиною називають економічну неспроможність більшості підприємств і цілих галузей, руйнування  системи медичного забезпечення працюючого населення та промислової медицини.

Також своє занепокоєння фактичним знищенням промислової медицини, тобто медичного обслуговування, яке повинен забезпечити роботодавець своїм працівникам разом з Фондом висловлюють наші соціальні  партнери.

Промислова медицина, як один з обов’язкових елементів охорони праці, має за мету убезпечити здоров'я працівників від виробничого впливу негативних факторів і небезпеки або пом’якшити наслідки цих впливів та забезпечити їм здорові умови праці. Здорові умови праці зберігають сили працівників, сприяють високій продуктивності праці. Разом з тим здорові умови праці убезпечують працівників від перевтоми, що сприяє їх активному способу життя і соціальній активності. І як наслідок, здорові умови праці впливають на збереження трудового потенціалу, який створює валовий внутрішній продукт країни.

Варто зазначити, що створення стимулів для здорового способу життя населення й здорових умов праці є одним із положень Програми економічних реформ Президента України Віктора Януковича.

Тому вважаю, що в рамках реалізації програмних завдань Президента України нам конче необхідно побудувати грамотну систему заходів, що направлені на підвищення рівня охорони праці та промислової медицини, яка надасть можливість значно скоротити рівень виробничого травматизму та професійних захворювань, покращити якість життя працівників, значно скоротити економічні втрати та підвищити економічну міць нашої держави.

Також з метою розробки та реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві необхідно відновити роботу Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, яка створена відповідно до Закону України «Про охорону праці», та відповідних рад при місцевих державних адміністраціях.

Крім надання першої та медичної допомоги основним завданням промислової медицини є профілактика: попередження нещасних випадків шляхом забезпечення адекватно обережного поводження з машинами та механізмами, попередження захворюваності в результаті контролю шкідливих випарів, пилу та інших шкідливих факторів, та попередження стресів за рахунок максимально сприятливих обставин на робочому місці. Крім того, профілактика може бути забезпечена через регулярні медичні обстеження в цілях нагляду за станом здоров’я персоналу. 

Слід зазначити, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього медичного огляду під час прийняття на роботу і періодичних медичних оглядів працівників протягом трудової діяльності, зайнятих на важких роботах, роботах  із шкідливими чи небезпечними умовами праці. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Сучасна концепція профілактики професійних захворювань, які сьогодні фіксуються все частіше, повинна передбачати визначення і застосування ефективних організаційних, технічних, технологічних, оздоровчих, компенсаційних, пільгових та інших заходів, спрямованих на управління професійними ризиками порушення здоров’я.

На роботах з особливо шкідливими умовами праці повинно надаватися безплатно за встановленими нормами лікувально-профілактичне харчування.

Питання спеціального харчування також стало предметом обговорення на засіданні робочої групи Українського державного науково-дослідного інституту «РЕСУРС» Державного агентства резерву України, яке було організовано у вересні цього року щодо співпраці з відповідними організаціями по розробленню комплексу заходів, спрямованих на збагачення продуктів харчування і використання їх для профілактики захворювань різних груп населення. Враховуючи важливість цього питання Фонд готовий взяти участь у фінансуванні Комплексної програми збагачення продуктів харчування і використання їх для профілактики професійних захворювань в шкідливих умовах на 2013-2014 роки.

Завданням промислової медицини є також надання невідкладної допомоги працівникам та здійснення контролю за станом здоров’я працюючих, особливо тих, які працюють в шкідливих умовах. Якщо раніше цю функцію виконували  заводські, фабричні поліклініки та лікарні при підприємствах, працювали медичні пункти, зараз в умовах різкого зниження витрат на охорону праці, роботодавці відмовляються від існування на своїх підприємствах навіть медичних пунктів. На деяких з них відсутні навіть аптечки для надання першої допомоги постраждалому.

Зараз престижною вважається праця, яка супроводжується соціальним пакетом для працівника. До соціального пакету входить, як правило, і медичне страхування працівників. Однак, саме лікарі, які спеціалізуються на промисловій медицині можуть найбільш кваліфіковано надавати медичну допомогу при появі перших ознак професійної захворюваності, надати правильні рекомендації щодо переведення працівника на легку праці, чи заборонити його подальшу роботу у шкідливих умовах. Саме здоров’я працюючого сприяє високому рівню працездатності трудового колективу. І роботодавець повинен це усвідомлювати, вірно визначити пріоритети і зосередити організацію охорони праці на збереженні кадрового потенціалу підприємства.

Тому вкрай важливо, щоб для роботодавця питання створення безпечних та нешкідливих умов праці, які б гарантували збереження життя і здоров’я працівника, стало обов’язковою умовою».

Розповідайте про наш сайт: