Коли встановлювати випробувальний строк заборонено? Роз'яснює Держпраці

Опубликовано 25.07.2018

Держпраці розповіла, що потрібно знати працівнику та роботодавцю про випробувальний строк та кому його заборонено встановлювати

Держпраці у Львівській області зазначає, що трудове законодавство дає можливість установити випробувальний строк працівнику під час укладення трудового договору. Таку умову обумовлюють у наказі (розпорядженні) керівника про прийняття на роботу, з яким ознайомлюють працівника під розпис.

У разі, якщо трудовий договір укладають у письмовій формі, то до нього вносять умову про встановлення випробувального строку та його термін, що підтверджуватиме взаємну згоду сторін на його встановлення. Якщо такої умови в наказі про прийняття на роботу немає, то вважається, що працівника прийнято на роботу без випробувального строку.

Не встановлюється випробувальний термін для осіб, що є неповнолітніми (до 18 років);

молодих робітників (які закінчили навчатись у професійних навчально-виховних закладах);

осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;

молодих спеціалістів (після здобуття вищої освіти);

інвалідів (які мають довідку МСЕК і направленні на роботу).

У червні 2016 р. набрали чинності зміни, згідно з якими розширився перелік осіб, для яких не можна встановлювати випробувальний термін при прийнятті на роботу, а саме:

осіб, які перемогли в конкурсі на заміщення вакантної посади;

вагітних жінок;

осіб, що проходили стажування в роботодавця з відривом від основної роботи;

матерів, які самостійно виховують дитину віком до 14 років (дитину-інваліда);

осіб, що працюють за строковим трудовим договором до одного року;

осіб, що працюють тимчасово або на період сезонних робіт;

осіб, обраних на посаду;

осіб, які переміщенні всередині підприємства.

Крім цього, випробувальний термін не встановлюється для працівників, прийнятих на роботу до підприємства іншої місцевості (при переведенні), та у законодавчо визначених випадках.

Тривалість випробувального терміну

Випробувальний термін при прийнятті на роботу становить:

не більше 3 місяців — у загальних випадках;

не більше 1 місяця — для робітників;

не більше 6 місяців — в окремих випадках за погодженням з профспілкою.

Термін випробування вважається завершеним, якщо працівник продовжує працювати, тобто успішно пройшов термін випробування. Розірвання трудового договору з таким працівником стає можливим лише в загальному порядку. Після закінчення випробування трудовий договір такого працівника стає безстроковим. Новий наказ в цьому випадку не видається.

Працівник, який не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, звільняється впродовж терміну випробування, про що письмово повідомляється за 3 дні.

Останній день роботи вважається днем звільнення працівника. У день звільнення роботодавець видає працівнику трудову книжку, проводить розрахунок. Якщо звільнення працівника здійснено за ініціативою роботодавця, то у день звільнення вручається і копія наказу про припинення трудового договору.

Розповідайте про наш сайт: