ПОВІДОМЛЕННЯ До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Опубликовано 26.07.2019

10 жовтня 2019 року о 14.00 у залі засідань Виконавчого комітету Мирноградської міської ради за адресою: вул. Центральна, буд. 9 (ІІ поверх), м. Мирноград, Донецька обл., Ініціативна група з підготовки установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Мирноградській міській раді (далі – Ініціативна група) запрошує усі зацікавлені інститути громадянського суспільства міста Мирноград прийняти участь у формуванні нового складу Громадської ради при Мирноградській міській раді.

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах:

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом двох років до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Зважаючи на те, що до складу Громадської ради при Мирноградській міській раді не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, просимо у біографічній довідці обов’язково зазначити інформацію про місце роботи делегованого представника та обійману виборну посаду відповідно до зазначених категорій.

Заяви подаються за підписом уповноваженої особи керівного органу інституту громадянського суспільства. Копії документів повинні бути завірені в установленому законодавством порядку.

Прийом документів для участі в установчих зборах починається з дня опублікування цього повідомлення на офіційному сайті Мирноградської міської ради. Відповідним чином оформлені документи надсилаються в паперовому вигляді засобами поштового зв’язку або можуть бути надані безпосередньо відповідальній особі Ініціативної групи.

У разі відправлення документів засобами поштового зв’язку (листом з оголошеною цінністю, визначеною відправником, з описом вкладення) дата їх відправлення має бути не пізніше 10 вересня 2019 року. У разі відправлення документів засобами поштового зв’язку на конверті слід зазначати адресата: Ініціативній групі з підготовки установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Мирноградській міській раді, вул. Центральна, буд. 9 (кабінет № 12), м. Мирноград, Донецька обл., 85323.

Документи приймаються до 10 вересня 2019 року включно з 9.00 до 16.00 години (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва) за адресою: вул. Центральна, буд. 9 (кабінет № 12), м. Мирноград, Донецька обл., 85323.

Усі заяви з вищезазначеними додатками реєструються Ініціативною групою в журналі та мають реєстраційний номер.

Відповідно до рішення Мирноградської міської ради від 18.06.2019 № VІІ/61-7 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю громадських організацій для формування нового складу Громадської ради при Мирноградській міській раді» затверджений склад Ініціативної групи:

Кондратьєв Голова громадської організації

Андрій Вікторович «Портал «ПОШУК» (за узгодженням)

Перехрест Голова організації профспілки робітників

Людмила Семенівна освіти і науки України (за узгодженням)

Сирота Голова Координаційного комітету органів

В’ячеслав Анатолійович самоорганізації населення м. Мирноград

(за узгодженням)

Шперчук Завідувач сектору з внутрішньої політики

Оксана Володимирівна Виконавчого комітету Мирноградської ,

міської ради

Штих Представник громадської організації

Наталія Борисівна «Український Патріотичний Рух Донбасу»

(за узгодженням)

Відповідальна особа: завідувач сектору з внутрішньої політики Виконавчого комітету Мирноградської міської ради - Шперчук Оксана Володимирівна. тел.: 050-908-54-89, електронна адреса: oksanashperchuk@gmail.com.

Представники суб’єктів громадянського суспільства, які не дотримались встановлених вимог щодо подання документів, до участі в установчих зборах не допускаються, документи, надані суб’єктами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

Розповідайте про наш сайт: