Про взаємодію при здійсненні заходів, спрямованих на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Опубликовано 13.06.2018

Основним джерелом наповнення місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Ці кошти спрямовуються на вирішення соціальних проблем кожного населеного пункту, якісне медичне обслуговування, належний рівень освіти та культури. Зменшення заборгованості із заробітної плати чи легалізація доходів - це не тільки надходження до бюджету, але й захист прав та законних інтересів платників податків.

Законом України “Про державний бюджет України на 2018 рік” встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Якщо працівнику нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати.

Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску, зарахування страхового стажу здійснюється пропорційно сплаченим страховим внескам.

Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

На сьогодні одним із головних напрямків діяльності Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України є проведення заходів спрямованих на легалізацію заробітної плати, зайнятості населення та захисту прав застрахованих осіб в регіоні.

Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин:

– збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України;

– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу. Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок.

Працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– він не буде одержувати пенсію за віком;

– його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій;

– у нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, права на охорону праці, права на соціальне страхування.

Здебільшого проблемне питання щодо легалізації заробітної плати виникає у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, тобто підприємець, частково приховуючи виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачує доходи найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовують працю найманих працівників, офіційно не зареєстрованих як найманих осіб. Найнижчий рівень заробітної плати та недотримання керівниками мінімальних гарантій є в галузі сільського господарства, торгівлі та супутніх послугах.

На виконання Плану заходів щодо координації спільних дій по виявленню фактів використання праці неоформлених працівників налагоджена взаємодія щодо відпрацювання страхувальників, які нараховують заробітну плату працівникам на рівні або нижче мінімальної, керівників з заробітною платою менше мінімальної, страхувальників, які не донараховують ЄСВ до суми мінімального страхового внеску.

Моніторинг здійснюється шляхом формування на центральному рівні, з’ясування та узагальнення управлінням Пенсійного фонду України відомостей реєстру застрахованих осіб. Узагальнені результати направляються органам Державної фіскальної служби України, Державної служби України з питань праці відповідно до їх компетенції.

Так, станом на 01.05.2018 до органів Державної служби з питань праці передано матеріалів на 189 страхувальників по 1443 застрахованим особам. В результаті проведених перевірок винесено 5 постанов щодо накладання штрафних санкцій на суму 231,5 тис. грн. До органів Державної фіскальної служби передано матеріалів на 67 страхувальників по 107 застрахованим особам. В результаті перевірки донараховано єдиного внеску по застрахованих особах у сумі 9,2 тис. грн., застосовано фінансових санкцій за порушення законодавства 8,3 тис. грн.

Також виявлена інформація опрацьовується на засіданнях міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати на території міст Покровська та Мирнограда, Покровського району. З початку року проведено 12 засідань на яких заслухано 53суб’єкти господарювання.

З означеного питання спеціалістами Пенсійного управління проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота. Так, у 2018 році виготовлено та розповсюджено 770 буклетів, надруковано 4статті у пресі, розміщено 48 роз’яснень на стендах та веб-сайтах управління, проведено 5 семінарів зі страхувальниками, надано 180 консультацій по заповненню звітності, проведено зустрічі – уроки з учнівською молоддю.

Отже, тільки завдяки спільним заходам органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду, податкових та державних виконавчих служб, громадських організацій можливо досягти позитивних результатів у питанні контролю за додержанням законодавства про оплату праці, що сприятиме покращенню життєвого рівня регіону.

Начальник Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України                             Н. В. Аржавітіна

Розповідайте про наш сайт: