Про проведену роботу з легалізації робочих місць, відпрацювання рівня оплати праці працівників.

Опубликовано 31.08.2018

Станом на 01 серпня 2018 року кількість найманих працівників по підприємствах, установах, організаціях м. Мирнограда становить 12 тисяч осіб, а пенсіонерів, яким виплачується пенсія, - 16,2 тисячі. Навантаження кількості пенсіонерів на одного працюючого складає майже 1:2. За таких обставин неоформлена зайнятість, виплата заробітної плати менше мінімального рівня призводить до суттєвого недоотримання Пенсійним фондом коштів.

З метою впливу на ситуацію управлінням проводиться відпрацювання відомостей з реєстру застрахованих осіб за усіма можливими критеріями. За результатами проведеного моніторингу даних виявляються суб’єкти господарювання з ознаками порушень законодавства про працю, відповідна інформація направляється до Державної фіскальної служби, головного управління Держпраці та міськвиконкому для заслуховування окремих керівників на засіданнях робочої групи з метою організації заходів щодо усунення порушень та недопущення їх у подальшій роботі. На 10 засіданнях робочих груп з початку року заслухано 16 порушників.

У результаті проведеної роботи легалізовано 103 робочих місця, до бюджету ПФУ надійшло 84,36 тис.грн., кількість осіб, яким виплачується заробітна плата менше установленого законодавством рівня, зменшилась на 50.

Проте, незважаючи на проведену роботу, мають місце випадки порушень законодавства, що призводить до недоотримання бюджетів різних рівнів передбачених коштів.

Від нас з вами разом, від нашої громадянської позиції залежить реалізація рішень, спрямованих на легалізацію зайнятості в місті, підвищення рівня оплати праці працівників і, як наслідок, соціальна захищеність кожного та, гідне становище в суспільстві.

Начальник Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України                                   Н. В. Аржавітіна

Розповідайте про наш сайт: