Добровільна сплата єдиного внеску сьогодні – забезпечення пенсією в майбутньому

опубликовано 18.03.2020 в 14:57

Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 10 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхуван­ня", зі змінами (далі - Закону №2464), платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), є особи, які досягли 16-річного віку, не перебу­вають у трудових відносинах з роботодавцями та не нале­жать до платників ЄВ, та­ких, як фізичні особи - підприємці незалежно від системи оподаткування та самозайнятих осіб, а також членів фермерських госпо­дарств (пп. 4, 5 та 5 прим. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464), у тому числі іноземці та осо­би без громадянства, які постійно проживають або пра­цюють в Україні, громадя­ни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжна­родними договорами, зго­да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ч. 2 ст. 10 Закону №2464 особи беруть доб­ровільну участь у системі загальнообов'язкового дер­жавного соціального стра­хування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у сис­темі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

Для укладання договору громадянину необхідно звернутися до управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів, Головного управління ДПС у Дніпропетровській області з заявою відповідної форми, передбаченої чинним законодавством.

Податковим органом, що отримав заяву після перевірки відомостей, зазначених у заяві, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня її отримання укладається договір про добровільну участь, у якому зазначаються, зокрема, строк дії договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися. Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Шановні платники! Фахівці Покровсько - Добропільського управління Головного управління ДПС у Донецькій області звертають вашу увагу: не гайте часу - подумайте зараз про забезпечену старість. Скористайтеся своїм правом на добровільну сплату ЄВ!

Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: