Покровська об’єднана державна податкова інспекція 11.09.2017

опубликовано 11.09.2017 в 17:22

Податківці запрошують до участі в «круглому столі»

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області запрошує платників податків до участі в „круглому столі” з питання «Адміністративні послуги, які надаються територіальними органами ДФС», який відбудеться 15.09.2017 о 10-00 в ЦОП м.Селидове за участі заступника начальника - начальника Селидівського відділення Босенка Є.В. за адресою: м.Селидове, вул.Гоголя, 1.

Бажаєш з четвертого кварталу стати «спрощенцем»? Поквапся!

Покровська ОДПІ нагадує, що останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 жовтня 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік – 15 вересня 2017 року (пп. 298.1.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Відзначимо, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Репетиторство з точки зору оподаткування

Громадяни, які отримують протягом 2017 рокудоходи не від податкових агентів, зокрема, від здійснення репетиторства, відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані до 1 травня 2018 року надати по фіскального органу за місцем реєстрації податкову декларацію, в якій відобразити суму отриманого доходу за 2017 рік. Суму податкового зобов'язання з податку на доходи та військового збору, зазначену в податковій декларації, громадянам необхідно буде сплатити самостійно до 1 серпня 2018 року.

Покровська ОДПІ наголошує, що сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина України, а також значний внесок до бюджету нашого регіону.

Маєш в оренді земельний пай? Не забудь про оподаткування

Покровська ОДПІ нагадує, що дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Особливості оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду регламентується п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, відповідно до якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Юридична особа (орендар) при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді орендної плати повинна утримати податок на доходи фізичних осіб (за ставкою 18 відсотків) та військовий збір (за ставкою 1,5 відсотка).

Умови застосування «нульової» ставки по податку на прибуток

На період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платниківподатку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;

які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 01 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

Покровська ОДПІ: майже 1,3 мільярда до Зведеного бюджету

Платниками, які обслуговує Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, за 8 місяців п.р. сплачено до Зведеного бюджету України 1281,2 млн. грн., що перевищує минулорічний показник на 248,7 млн.грн., або 24,1 відсотка.

Збільшення надходжень спостерігається як по збору до Державного бюджету України (на 133,8 млн. грн., або 36,2 відс.), так і до місцевих скарбниць (на 114,9 млн., або 17,3 відс.).

Найбільша питома вага в загальній сумі надходжень до Зведеного бюджету належить податку на доходи фізичних осіб - 61,9 відс., а це майже 800 млн.гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, за 8 місяців п.р. цього податку надійшло більше на 140 млн. грн., або 21,4 відсотка.

Така позитивна динаміка сплати податків зумовлена рядом факторів, серед яких постійна робота фіскалів над поліпшенням якості обслуговування платників, впровадження сервісних податкових новацій, вдосконалення превентивних заходів по унеможливленню «ризиків», легалізація заробітної плати та, як результат, збільшення добровільної складової надходжень.

І знову про систему управління ризиками з ПДВ

Покровська ОДРІ інформує, що Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) у листі від 06.09.2017 №2723/99-99-07-05 -01-18 (далі – лист ДФС №2723) повідомила, що починаючи з 01.07.2017 згідно з п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) може бути зупинено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, якщо така ПН/РК відповідає сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації у ЄРПН (далі – Критерії). Зазначені Критерії разом з вичерпним переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567 (далі – наказ №567).

Період з 01.04.2017 до 01.07.2017 було визначено як перехідний період, протягом якого процедура зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН здійснювалась без фактичного зупинення. Якщо ПН складена у червні 2017 року, а реєстрація її відбувається після 01.07.2017, то на таку ПН поширюється процедура зупинення, але лише за умови невідповідності її ознакам, визначених підпунктами 1 – 4 п.5 Критеріїв.

Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником за формою згідно із додатком до цих Критеріїв, якщо таку інформацію враховано Комісією ДФС.

Усі ПН/РК, що подаються на реєстрацію в ЄРПН з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС на відповідність до ознак, визначених підпунктами 1 – 4 п.5 Критеріїв. Якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що ПН/РК відповідає одній з цих ознак, – така ПН/РК не підлягає Моніторингу.

Наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 №654 внесено зміни до наказу №567, зокрема, п.п.1) п.6 Критеріїв викладено у новій редакції, а саме:

«1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, у 1,5 рази більший залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.2017».

Нагадаємо, що у попередній редакції різниця визнавалася між обсягом постачання та обсягом придбання, при цьому при обрахунку обсягу постачання не враховувались РК, проте бралися до уваги обсяги придбаних товарів за звільненими від ПДВ операціями.

Отже, з 12.08.2017 ПН блокуються за оновленими критеріями.

Підпунктом 201.16.1 п.201.16 ст.201 ПКУ визначено, що у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої ПН/РК. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Пунктом 3 Критеріїв передбачено що платник податку, який отримав квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) (далі – ДКПП), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Така інформація згідно з п.4 Критеріїв подається виключно в електронному вигляді у вигляді Таблиці даних платника податку, яка є додатком до Критеріїв (далі – Таблиця). Таблиці платника, подані з порушенням цієї вимоги не приймаються до розгляду та врахування у роботі.

Подання Таблиці для платника податку є можливістю упередження зупинення реєстрації ПН/РК за ідентичними операціями. При правильному заповненні платником Таблиці і прийнятті Комісією ДФС в подальшому реєстрація ПН з зазначеними кодами згідно УКТ ЗЕД/ДКПП не зупинятиметься.

Електронні формати Таблиці розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/ Інформаційно - аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

При поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) платником податку є обов’язковим, на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення.

Звертаємо увагу, що одночасне заповнення граф 3 і 4 в одному рядку Таблиці не допускається.

При отриманні квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник податку має право подати на розгляд Комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у п.п.«в» п.п.201.16.1 п.201.16 ст.201 ПКУ. Таке право зберігається за платником протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН, реєстрацію якої зупинено.

Наказом №567 затверджено вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН (далі – документи).

Пояснення подається у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312602 (далі – Повідомлення).

Всі поля Повідомлення є обов’язковими до заповнення.

Табличну частину Повідомлення необхідно заповнювати відповідно до табличної частини ПН/РК (з відповідними знаками).

Надсилається Повідомлення виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб. При цьому повідомлення формується по кожній окремо ПН/РК, реєстрацію якої зупинено в ЄРПН.

До Повідомлення по кожній ПН в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF копії всіх первинних документів, зазначених у Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН за конкретним критерієм

Сформувати та направити Повідомлення з додатками можна:

через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника»;

через офіційний веб-портал ДФС за допомогою безкоштовного програмного забезпечення ДФС та будь-якого програмного забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту) – за вибором платника самостійно на власний розсуд.

Перша квитанція, яку отримає платник після відправлення Повідомлення та додатку, підтверджує передачу платником документа в електронному вигляді, у другій квитанції визначається статус документу (Прийнято/Не прийнято).

У разі зупинення РК на зменшення податкових зобов’язань Повідомлення подається платником податків – продавцем, що зазначений в РК та ПН, яка коригується.

Лист ДФС №2723 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:http://sfs.gov.ua/…/podatkove-zakonoda…/listi-dps/72419.html#податкова_накладна

На спільному семінарі фіскальної служби та пенсійного фонду про ЄВ

Днями у м. Покровську відбувся спільний семінар Головного управління ДФС у Донецькій області та Красноармійського об’єднаного управління ПФУ Донецької області. Держслужбовці об’єднались для підвищення рівня обізнаності платників податків зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Під час заходу фахівці фіскальної служби звернули увагу платників податків на зміни, внесені до порядку нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність. Поінформували присутніх про суми єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році. Зазначили, що строки та порядок подання обов’язкової звітності (Звіту з ЄСВ (додаток 5)) підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, залишилися незмінними.

Представники пенсійного фонду розповіли про типові помилки, які допускаються страхувальниками при формуванні звітних документів в розрізі застрахованих осіб.

Під час семінару всі присутні мали можливість задати свої питання та отримати кваліфіковані відповіді на них.

Податківці впевнені, що таке безпосереднє спілкування з платниками податків не тільки підвищує податкову культуру, але й допомагає підприємствам та підприємцям усувати негативні тенденції та ризики у своєму бізнесі.

Роботодавці Донеччини сплатили 4 мільярда гривень єдиного внеску

Впродовж січня-серпня 2017 року органи фіскальної служби Донеччини забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 4 млрд 62 млн гривень, тим самим перевищивши очікувані статистичні показники на 17,7%. У порівнянні зі сплаченими роботодавцями минулого року сумами єдиного внеску, показники цього року зросли на чверть, або на 1 млрд гривень.

Щомісяця на соціальні видатки працедавці Донецької області сплачують 507 млн гривень, тоді як у минулому році цей показник був на рівні лише 390 млн гривень.

Фіскальна служба Донеччини продовжує вживати заходи, направлені на легалізацію заробітних плат та створення прозорого ринку зайнятості населення. Адже роз’яснення роботодавцям необхідності офіційного працевлаштування найманих працівників, відмови від виплати заробітної плати в «конвертах» –це ключові фактори, які сьогодні впливають на збільшення надходжень єдиного внеску.

Нагадуємо, що єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

На Донеччині за матеріалами податкової міліції з початку року забезпечено надходження понад 9 млн гривень

В той час, коли в суспільстві продовжується обговорення питання подальшої долі податкової міліції, перспектив її існування, Головне управління ДФС у Донецькій області продовжує боротьбу зі злочинністю у сфері оподаткування з розкриття та припинення схем ухилення від сплати податків.

Так, за січень-серпень поточного року співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецкій області зареєстровано 45 кримінальних проваджень, з них 27 – за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, 10 – реалізації фальсифікованих підакцизних товарів, 2 - за фактом фінансування тероризму, 2 – фіктивного підприємництва, 3 – за фактами привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, 1 – за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

За кримінальними провадженнями за січень-серпень 2017 року стягнуто до бюджету 9,4 млн грн, з них за закінченими кримінальними провадженнями – 2,5 млн гривень.

Крім того, працівниками податкової міліції Донецької області з початку року викрито та припинено незаконну діяльність 3-х «конвертаційних центрів», 3-х цехів підпільних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв, 1-го підпільного виробництва тютюнових виробів та1-го підпільного цеху виробництва пально-мастильних матеріалів, 2-х центрів мінімізації митних платежів.

Спрямовано до суду з обвинувальним актом 13 кримінальних проваджень.

Розкриті злочини – черговий доказ високої кваліфікації фахівців податкової міліції, їх досвіду роботи та професіоналізму.

Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: