Покровська об’єднана державна податкова інспекція 21.08.2018

опубликовано 22.08.2018 в 08:07

За січень – липень 2018 року платниками Покровської ОДПІ сплачено понад 1,4 мільярда гривень податків та зборів

За січень-липень 2018 року платниками Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області сплачено до Зведеного бюджету 1418,5 млн грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Державний бюджет поповнився на 592,7 млн грн, місцевий – на825,8 млн грн.

Додатковінадходження становлять майже 365,1 млн грн., у т.ч. до державного бюджету - понад 182,5 млн грн., до місцевих– понад 182,6 млн грн.

Податок на доходи фізичних осіб традиційно залишається рекордсменом у наповненні Зведеного бюджету, його надходження за січень-липень п.р. становлять 879,7 млн грн., та спрямувалися відповідно до державного бюджету – в сумі 223,8 млн грн., та місцевих бюджетів – в обсязі 655,9 млн грн.

Своєчасна та повна сплата податків і зборів до бюджетів усіх рівнів – це одна з передумов відновлення фінансової стабільності та добробуту нашої країни та кожного її громадянина.

Працівники органів ДФС, у свою чергу, прагнуть забезпечити відкритий формат взаємодії з платниками податків, створити для бізнесу більш комфортні умови шляхом надання якісних консультативних послуг,приведення електронних сервісів до європейських стандартів, а також впровадження нових.

Бізнес очікують зміни щодо реєстрації розрахункових операцій

Державна фіскальна служба продовжує вживати заходи для покращення умов ведення бізнесу з одночасним створенням умов для його прозорості. Черговим етапом стало впровадження пілотного проекту електронної системи – «Електронний чек».

Сутність новітньої моделі полягає у впровадженні альтернативного технологічного рішення для реєстрації розрахункових операцій в сфері торгівлі без застосування традиційних РРО.

Програма «Електронний чек» має суттєві переваги:

- система може бути встановлена на будь-який пристрій – персональний комп’ютер, планшет чи смартфон;

- вона доступна, безкоштовна та може бути інтегрована з іншими системами ДФС і бухгалтерськими програмами;

- має найвищий ступінь захисту і працює цілодобово.

Крім того, застосування такої моделі на практиці позбавляє необхідності друкувати паперові чеки.

Фіскальний чек громадяни зможуть перевірити у відкритій частині Електронного кабінету (електронного сервісу ДФС, розміщеного на офіційному веб-сайті контролюючого органу).

Система «Електронний чек» - не тільки зручна і економна для підприємців, але й дозволить підвищити ефективність контролю за розрахунковими операціями та оперативно виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, а також зменшить обсяги тіньового обігу товарів, зокрема, підакцизних.

Податкова знижка на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Фахівці Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області звертають увагу, що відповідно до пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України , платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема суму витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Алгоритм розрахунку податкової знижки у вигляді суми витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій розраховується наступним чином:

- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи фізичних осіб фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);

- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки, яка не повинна перевищувати суми, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

- розраховується сума податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:

- з суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій, та ставки податку 18 відсотків.

Єдинник змінює місце проживання: чи реєструвати нову Книгу доходів

Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області інформує, що у разі зміни місцезнаходження платника податків, сплата податків і зборів після такої реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку, зокрема ФОП за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку без подання заяви;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

Отже, у разі зміни податкової адреси (місця проживання), пов'язаної зі зміною адміністративного району, ФОП - платнику єдиного податку необхідно після закінчення бюджетного року, в якому відбулася така зміна податкової адреси (місця проживання), зареєструвати нову книгу обліку доходів (книгу обліку доходів і витрат) у контролюючому органі за новою податковою адресою (основним місцем обліку) до отримання нею доходів від здійснення підприємницької діяльності за новим місцем обліку.

Платники податків повинні повідомляти органи фіскальної служби про всі об’єкти оподаткування, пов’язані з господарською діяльністю

Спеціалісти Покровської ОДПІ у ГУ ДФС у Донецькій області нагадують платникам про їх обов’язок повідомляти про всі об’єкти оподаткування, або об'єкти, пов’язані з оподаткуванням, або об’єкти, через які провадиться діяльність.

Порядок повідомлення органів ДФС про об'єкти оподаткування визначений розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіна України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Згідно з п.п. 8.3 розділу VIII Порядку обліку, якщо у платника податків відбулась реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної фіскальної служби за місцезнаходженням такого об’єкта.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування платник податків також подає зазначене повідомлення за формою 20-ОПП з оновленою інформацією до Центру обслуговування платників податків відповідного органу (вікно прийому вхідної кореспонденції).

Повідомлення надається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкта за встановленою формою. Форма заяви № 20-ОПП «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» розміщена на сайті ДФС України у рубриці «Електронні форми документів», рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на сайті у розділі «Довідники».

Компенсація підприємств Донеччини за забруднення довкілля складає майже півмільярда гривень

Для Донецького регіону екологічний податок по праву можна вважати оздоровчим податком. А кошти на оздоровлення довкілля завжди доречні, адже через функціонування великої кількості заводів, шахт та фабрик за рівнем забруднення регіон займає одну з лідируючих позицій серед областей України.

За рахунок екологічного податку суттєво поповнюються бюджети місцевих громад для фінансування заходів, спрямованих на захист довкілля нашої області.Підприємства Донецької області за січень-липень 2018 року на оздоровлення навколишнього середовища перерахували 496,5 млн грн екологічного податку. Згідно з розподілом коштів із загальної суми до місцевих бюджетів надійшло 273,1 млн грн, до державного бюджету – 223,4 млн гривень. Середньомісячний показник надходжень екологічного податку за сім місяців поточного року по Донецькій області становить понад 70,9 млн гривень.

Платниками екологічного податку на Донеччині зареєстровано 1518 суб’єктів господарювання - юридичних осіб.

Статус платників екологічного податку визначений статтею 240 Податкового кодексу. До них, зокрема, відносяться суб'єкти господарювання, які здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стационарними або пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщують відходи тощо.

Частина збору екологічного податку є джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Нагадуємо, що суми екологічного податку обчислюються за податковий (звітний) квартал.Останній день сплати екологічного податку за ІI квартал 2018року – 17 серпня 2018 року.

Донеччина: понад 4,2 мільйона громадян зареєстровано в Державному реєстрі

Головне управління ДФС у Донецькій області інформує, що за даними Державної фіскальної служби України станом на 01.08.2018 року у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) зареєстровано 4 207 530 громадян Донецької області, що є найбільшим показником по Україні.

Протягом січня-липня 2018 року органами фіскальної служби Донецької області у Державному реєстрі прийнято до обліку 17487 громадян, що на 21% більше відповідного періоду 2017 року.

Протягом семи місяців поточного року до Державного реєстру внесені дані про 408 іноземних громадян, що на 4% більше відповідного періоду 2017 року.

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу.

У разі зміни облікових даних, які вносяться до Державного реєстру (паспортні дані або місце проживання), платник зобов’язаний впродовж місяця повідомити про це територіальні органи ДФС для внесення відповідних змін.

Аудитом Донеччини додатково забезпечено майже 40 мільйонів гривень надходжень до бюджету

З метою виявлення та упередження порушень податкового законодавства підрозділами аудиту Донеччини першочергова увага приділяється проведенню перевірок суб’єктів господарювання, що мають ризики в своїй діяльності.

Так, за 7 місяців 2018 року фахівці підрозділів аудиту фіскальної служби Донецької області провели 397 документальних перевірок, за результатами яких донараховано податкових зобов’язань на

395,3 млн гривень. Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 54,9 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 9,9 млн гривень.

За січень-липень 2018 року підрозділами аудиту Донеччини забезпечено додаткових надходжень до державного бюджету 39,9 млн гривень. За результатами проведених документальних перевірок поточного року до бюджету надійшло 22,2 млн гривень.

За 7 місяців 2018 року органами фіскальної служби Донеччини надано понад 156 тисяч адміністративних послуг

У січні-липні 2018 року зафіксовано понад 156,7 тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних послуг.

Фахівцями центрів обслуговування платників регіону у липні надано 20 496 адміністративних послуг, що на 22,1% більше, ніж у липні 2017 року (15972). Відмовлено в наданні 61 адміністративної послуги (що складає менше 0,3% від загальної кількості наданих послуг) оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.

Як і раніше, найбільш популярною у суб’єктів звернень у липні п.р. залишається адміністративна послуга з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО) – видано 10 185 таких карток, що становить майже 50% від загальної кількості наданих адміністративних послуг.

Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 4173 (20,4%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1080 (5,3%), надання витягів з реєстру платників єдиного податку – 1045 (5,1%), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 774 (3,8%), реєстрація платника єдиного податку – 682 (3,3%) та інше.

Головним управлінням ДФС у Донецькій області видано 877 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (з них 525 і 352 ліцензій відповідно), анульовано 84 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами за заявами суб’єктів господарювання (з них 53 і 31 ліцензія відповідно).

З початку року на КПВВ Донеччині задокументовано 58 фактів пропозиції неправомірної вигоди

З початку року співробітниками спецпідрозділу податкової міліціїДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з працівниками прикордонної служби України під час несення служби на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (далі – КПВВ) зафіксовано 58 фактів пропозиції неправомірної вигоди на загальну суму 24,6 тис. грн та 1,0 тис. російських рублів, в т.ч.:

- КПВВ «Мар’їнка» – 26 фактів на суму 11,6 тис. грн та

1,0 тис. російських рублів;

- КПВВ «Новотроїцьке» - 12 фактів на суму 4,6 тис. гривень;

- КПВВ «Майорське» - 12 фактів на суму 3,9 тис. гривень;

- КПВВ «Гнутове» - 8 фактів на суму 4,5 тис. гривень.

За двома фактами пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тис. грн та 500 грн до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України, на даний час триває слідство.

Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: