ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИРНОГРАД (ДИМИТРОВ) ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

опубликовано 08.05.2019 в 13:20

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проект «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території міста Мирноград (Димитров) Донецької області», розроблений на підставі рішення Мирноградської міської ради№ VІІ/53-20 від 14.11.2018 року на замовлення Виконавчого комітету Мирноградської міської ради. Розробник – ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ».

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії розвитку та забудови, іншого використання території населеного пункту, розробляється і затверджується в інтересах громади міста Мирноград (Димитров) з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Основні техніко-економічні показники: територія в межах населеного пункту становить 2813,0 га, населення – 52 000 осіб.

Проект розроблений відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного кодексу України.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Мирноградської міської ради.

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

1. Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 13 травня 2019 року і триває до 12 червня 2019 року.

2. Способи участі громадськості: зауваження та пропозиції подаються відповідальній особі, зазначеній у пункті 5, у письмовому та електронному вигляді.

3. Дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання відбудуться 10 червня 2019 року о 09:30 годині у приміщенні Мирноградської міської ради за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна, 9.

4. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку: Відділ архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

Із проектом містобудівної документації (пояснювальною запискою, графічними матеріалами, звітом про стратегічну екологічну оцінку) можна ознайомитися на офіційному сайті Мирноградської міської ради: http://dimitrov-rada.gov.ua, або до завершення процедури проведення громадського обговорення у приміщенні відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради за адресою: Донецька область, м. Мирноград, м-н Молодіжний, 37-б, 2-ий поверх.

5. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції до проекту «Внесення змін до генерального плану та плану зонування території міста Мирноград (Димитров) Донецької області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна подавати до 12 червня 2019 року включно до відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради або на електронну скриньку: dimitrov_arx@ukr.net.

Відповідальна особа – в.о.начальника відділу архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради – Баша Наталія Олександрівна.

6. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Департамент охорони здоров’я ДОДА

Департамент екології та природних ресурсів ДОДА.

Розповідайте про наш сайт: