Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

опубликовано 22.08.2018 в 14:07

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 301 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 і від 5 квітня 2017 р. № 268» були внесені зміни, якими суттєво полегшенопідстави отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

1) отримали поранення, контузію, каліцтво;

2) зазнали фізичного, сексуального насильства;

3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

6) зазнали психологічного насильства.

Згідно зі змінами, найбільш чисельною групою дітей (осіб), яка має на сьогодні право на встановлення статусу, є ті, що зазнали психологічного насильства внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів - моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих у населеному пункті, віднесеному допереліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, і в яких органи державної влади виконують свої повноваження у повному обсязі, її батьків або одного з них - із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них - з числа осіб, визначенихпунктом 2Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування. У м. Мирнограді це -Виконавчий комітет Мирноградської міської ради.

Для надання статусу батьки дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно доЗакону України“Про захист персональних даних” і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.

У разі надання дитині статусу у зв’язку з отриманням нею поранення, контузії, каліцтва також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.

У разі надання дитині статусу через отримання фізичного, сексуального насильства, викрадення або незаконно вивезення за межі України, залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримання, у тому числі в полонітакож подаються копії:

заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфлікті.

За обставин отримання дитиною психологічного насильства також подаються:

висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений Мирноградським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”;

копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

Для отримання більш детальної інформації з питання отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, ви можете звернутися до служби у справах дітей Виконачого комітету Мирноградської міської ради за адресою: м. Мирноград, вул. Центральна, б. 9, кабінет №№ 29,30.

Розповідайте про наш сайт: