Протокол проведення громадського обговорення щодо прийняття нової редакції «Статуту територіальної громади м. Мирнограда»

опубликовано 10.08.2017 в 15:10

Початок громадського обговорення: 12:00.

Закінчення громадського обговорення: 13:00.

Місце проведення: зал засідань Виконавчого комітету Мирноградської міської ради

(м. Мирноград, вул. Центральна, 9)

Для участі у громадському обговоренні зареєструвались 67 осіб, всього присутніх 68 осіб.

ПРИСУТНІ:

міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови

члени територіальної громади - жителі м. Мирнограда

депутати Мирноградської міської ради

представники органів місцевого самоврядування

працівники та керівники підприємств м. Мирнограда

представники самоорганізації населення

представники ЗМІ

Міський голова Брикалов О.Л. відкрив громадські обговорення та для організаційно-технічного забезпечення роботи запропонував обрати секретаря громадських обговорень, редакційну та лічильну комісії.

По питанню редакційної комісії запропонували обрати зі складу присутніх учасників в складі 2 осіб, а саме:

- Солощенко О.Є. (начальник Контактного центру),

- Водолаженко О.В. (головний спеціаліст сектору з внутрішньої політики)

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 67

«Проти» - 0

«Утримались» – 0

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: Солощенко О.Є., Водолаженко О.В.

По питанню лічильної комісії запропонували обрати зі складу присутніх учасників в складі 2 осіб, а саме:

- ВедющенкоВ.І. (депутат міської ради),

- Никитов О.В. (голова громадської організації «Контроль та безпека»).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 67

«Проти» - 0

«Утримались» – 0

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: Ведющенко В.І., Никитов О.В.

По питанню секретаря - пропозиція обрати секретарем громадських слухань завідувача сектору з внутрішньої політики Шперчук О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 67

«Проти» - 0

«Утримались» – 0

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Шперчук О.В.

Головуючий запропонував наступний порядок денний і регламент засідання:

Порядок денний:

1. Про затвердження гімну міста Мирноград.

2. Про затвердження статуту територіальної громади м. Мирноград у новій редакції.

3. Обговорення та прийняття резолюції.

Регламент проведення громадського обговорення:

- для виступу з основного питання - до 15 хвилин,

- виступи фахівців - до 10 хвилин;

- питання і відповіді на питання після виступів - до 30 хвилин;

- виступи під час обговорення - до 5 хвилин,

- прийняття рішень - до 5 хвилин;

- заключне слово - до 5 хвилин,

- загальна тривалість обговорення - до 60 хвилин

- роботу завершити до 13.00 годин.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 67

«Проти» - 0

«Утримались» – 0

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент засідання.

Зауваження та пропозиції відсутні.

ОБГОВОРЕННЯ

І. СЛУХАЛИ:

1. Черкашина О.В. – начальник Відділу культури Мирноградської міської ради, про затвердження гімну міста Мирнограда (прослуховування двох варіантів проектів гімну).

ВИСТУПИЛИ:

1. Кравцов О.Г. – поет першого варіанту гімну міста, про історію написання вірша до гімну.

2. Панченко О.О. – поет другого варіанту гімну міста, про красу нашого краю, яка надихнула на написання слів до гімну.

3. Никитов О.В. – голова громадської організації «Контроль та безпека», виступив з підтримкою другого варіанту гімну.

4. Забєля М.С. – головний редактор міської газети «Родной город», виразив подяку поетам і композиторам за клопітливу працю і вагомий внесок в культурний розвиток міста.

Брикалов О.Л., міський голова виступив з заключним словом та запропонував проголосувати:

- за перший варіант гімну:

«За» – 48

«Проти» – 2

«Утримались» – 17

- за другий варіант гімну:

«За» – 8

«Проти» – 32

«Утримались» – 27

ІІ.СЛУХАЛИ:

6. Шперчук О.В. – завідувач сектору з внутрішньої політики Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, про затвердження статуту територіальної громади м. Мирнограда у новій редакції.

7. Брикалов О.Л. – голова міської ради, про вагоме значення пропозиції громадських обговорень для міської ради та важливість затвердження Статуту міста для громадськості.

8. Сирота В.А. – голова комітету самоорганізації населення, про форми участі членів територіальної громади міста Мирнограда у здійсненні місцевого самоврядування. Та запропонував внести до пункту 2.9 додатка № 6 «Положення про місцеві ініціативи» формулювання «або 50% за місцем проживання»

Брикалов О.Л., міський голова запропонував проголосувати:

- за підтримку внести зміни до пункту 2.9 додатка № 6 «Положення про місцеві ініціативи»:

«За» – 7

«Проти» – 17

«Утримались» – 43

Солощенко О.Є., член редакційної комісії зачитала пропозицію громадського обговорення щодо затвердження проекту Статуту територіальної громади м. Мирноград у новій редакції (додається).

Брикалов О.Л., міський голова виступив з заключним словом, в якому, за результатами обговорень, запропонував проголосувати:

- за прийняття резолюції:

«За» – 54

«Проти» – 0

«Утримались» – 13

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Мирноградській міській раді затвердити Статут територіальної громади міста Мирноград у новій редакції з урахування обраного варіанту музичної композиції Гімну міста

Брикалов О.Л. – порядок денний нашого громадського обговорення згідно регламенту вичерпано. Отже, за підсумком можна зазначити, що громадське обговорення відбулося.

Громадське обговорення оголошено закритим.

Головуючий громадського обговорення

Міський голова О.Л.Брикалов

Секретар громадського обговорення О.В. Шперчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

на громадських обговореннях

щодо підтримання проекту Статуту територіальної громади м. Мирноград у новій редакції від 09.08.2017 року

Пропозиція громадських обговорень

щодо затвердження проекту Статуту територіальної громади

м. Мирноград у новій редакції

З метою упорядкування системи управління містом, методів організації, економічної діяльності, правового забезпечення органів та посадових осіб місцевого самоврядування та самоорганізації населення, залучення громадськості міста до самостійного вирішення питань місцевого значення підтримуємо пропозицію затвердження Статуту територіальної громади м. Мирноград у новій редакції.

Рекомендувати Мирноградській міській раді затвердити Статут територіальної громади м. Мирноград у новій редакції з урахуванням обраного варіанту музичної композиції Гімну міста:

Поет: Кравцов Олексій Григорович

Композитор: Садовенко Олександр Володимирович;

Розповідайте про наш сайт: