РЕЄСТР ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ДРЗДСС, ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ ДО НЬОГО

опубликовано 24.03.2020 в 13:33

Для забезпечення прав громадян на належний соціальний захист в країні створено та успішно функціонує Реєстр застрахованих осіб (далі - РЗО), де накопичуються персональні дані про заробіток, внески, страховий стаж з усіх місць роботи з 2000 року, дані про трудові відносини, соціальні виплати та інші відомості, необхідні для призначення пенсії та соціальних виплат.

Створено Реєстр на основі інформаційної бази персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та ведеться Пенсійним фондом згідно із Законом України від 08.07.2010 р. №26464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Персоніфікований облік даних накопичений фактично в повному обсязі з липня 2000 року.

Згідно із статтею 21 Законом України від 08.07.2010 р. №26464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Пенсійний фонд забезпечує захист інформації відповідно до законодавства. Разом з тим, застрахована особа та роботодавці мають можливість контролювати особисті дані РЗО за допомогою Вебпорталу Пенсійного фонду України за адресою portal.pfu.gov.ua.

Одним із найважливіших аспектів ведення РЗО є накопичення достовірних відомостей про заробіток застрахованих осіб, а це насамперед залежить від вірної та своєчасної звітності страхувальників. Дані до РЗО, зміни та уточнення до них вносяться на підставі звітів про нарахування ЄСВ, що подаються страхувальниками.

Звертаю Вашу увагу! Якщо страхувальником не надано Звіт за попередній звітний період, то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого ЄВ за попередні звітні періоди. У такому випадку необхідно подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період (періоди). Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому здійснені такі донарахування. Внесення від’ємних значень заробітної плати допускається лише у разі сторнування сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі виявлення помилки в реквізитах (ПІБ, РНОКПП та інше, окрім сум) у Звітності після закінчення звітного періоду, то необхідно сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить: відповідну таблицю Звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну застраховану особу та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» з правильними відомостями. Коригувати необхідно увесь помилковий період, а не останній Звіт.

Важливе значення має відображення перерахунку заробітної плати звільненим працівникам. Згідно ч.2 ст.7 ЗУ №2464 і п.п.4п.3 розд. 4 Інструкції №21-5 заробітна плата за відпрацьований час (премії за рік, квартал), нарахована колишнім працівникам після звільнення, є об’єктом справляння ЄСВ. У свою чергу виплати за невідпрацьований час (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, лікарняний, індексація) нараховані працівникам після їх звільнення, ЄСВ не обкладаються.

Достовірні відомості в РЗО є запорукою соціальної захищеності найманого працівника. Консультації страхувальникам та ФОП з питань ведення РЗО можна отримати у спеціалістів Покровського ОУПФУ в каб.10 за адресою м. Покровськ, вул. Центральна, буд.154, або за тел. (06239) 2-13-73; в каб. 212, м. Мирноград, вул. Центральна, 13, або за тел. (06239) 6-44-15; також на Вебпорталі ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/.


Розповідайте про наш сайт: