Соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

опубликовано 22.01.2018 в 11:31

З 01 січня 2018 року запроваджується новий механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм відповідно до Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) від 13.07.2017 № 39, погодженого Міністерством охорони здоров’я України.

Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів допомагає якнайшвидше відновити здоров’я та працездатність людини, зменшити показник первинної інвалідності, підвищити рівень життєдіяльності.

Висока ефективність проведення медичної реабілітації може бути досягнута лише за умов обов’язкового дотримання основних принципів: раннього початку, безперервності, послідовності, наступності та повноти надання медичної допомоги хворим, індивідуального підходу та програмування відновного лікування.

Застрахована особа, або член її сім’ї (дитина у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна), мають право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – висновок ЛКК) лікувально-профілактичного закладу. Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – АТО), має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічна реабілітація за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.

Медичній реабілітації в спеціалізованих реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів відповідних профілів підлягають хворі, які мають відповідні медичні показання для медичної реабілітації, досягли певного рівня фізичної активності, можуть себе обслуговувати та не мають медичних протипоказань. Певні особливості перебігу захворювань обумовлюють необхідність забезпечення санаторіїв висококваліфікованим медичним персоналом, оснащенням лікувальних корпусів, кабінетів, палат відповідно до вимог відновного лікування хворих з конкретною патологією.

Застрахована особа має право вибору санаторно-курортного закладу відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря та комісії ЛКК (з урахуванням медичних показань та протипоказань функціональним класом хвороби, важкістю загального стану хворого, віддаленістю оздоровниці від лікувального закладу тощо) за визначеним профілем медичної реабілітації.

Для направлення застрахованої особи або члена її сім’ї в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу відділення Фонду має отримати:

-від закладу охорони здоров’я - висновок ЛКК про необхідність направлення на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу;

-від застрахованої особи – заява про забезпечення реабілітаційним лікуванням, оригінал та копія паспорта, свідоцтва про народження дитини (у разі необхідності отримання послуг із реабілітаційного лікування дитиною), довідку про безпосередню участь особи в АТО (у разі отримання послуг із медико-психологічної реабілітації учасників АТО). 

Розповідайте про наш сайт: