ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

Опубликовано 11.01.2016

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі ст. ст. 12, 83, 98, 99, 100, п. 3 ст. 101, 102, пункту 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 395, 401 - 404, 406 Цивільного кодексу України, законів України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", "Про благоустрій населених пунктів", "Про плату за землю", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Про систему оподаткування", Податкового кодексу України, «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та інших нормативних актів, Закону України "Про оцінку земель", наказу від 27.01.2006 № 18/15/21/11 «Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“ та визначає єдині умови оформлення договірних відносин щодо встановлення земельного сервітуту на земельні ділянки на яких розташовані або планується розміщення МАФ для провадження підприємницької діяльності та які знаходяться у комунальній власності міста, розпорядження якими, здійснює, а також регулює інші питання, пов'язані із встановленням земельного сервітуту Димитровська міська рада.

1.2. Використання землі в Україні є платним. Сервітутне користування встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.3. Цей Порядок розроблено з метою визначення порядку встановлення земельного сервітуту та справляння плати за використання землі на умовах, визначених цим Порядком.

1.4. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які виявили намір розмістити МАФ для провадження підприємницької діяльності.

1.5. Дія цього Порядку не поширюється:

а) на МАФ, що розміщуються на землях дорожнього господарства, у тому числі у межах смуги відведення, уздовж автомобільних доріг загального користування, розміщення яких здійснюється відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги", Земельного кодексу України та інших спеціальних нормативних актів;

б) на інші МАФ та елементи благоустрою, порядок розміщення (встановлення) яких визначений Законом України "Про благоустрій населених пунктів", Правилами благоустрою м. Димитрова та іншими рішеннями, затвердженими міською радою та спеціальними нормативними актами.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.6.1. Атракціон - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або у певній зоні з метою розваги, або інші

пристрої, використовувані в місцях дозвілля населення для розваги та активного відпочинку;

1.6.2. Літній торговий майданчик - стаціонарна МАФ, яка розміщується біля об'єкта сфери торгівлі (послуг) в теплий період року з 1 березня по 1 листопада, та яка забезпечена санітарно-побутовими умовами для дотримання правил особистої гігієни з наявним (доступним) санітарним вузлом.

1.6.3. Паспорт прив'язки МАФ, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки МАФ;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ;

1.6.4. Паспорт розміщення групи розташованих поряд МАФ, що складається з таких документів:

а) схема прив'язки МАФ;

б) текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо;

1.6.5. Пересувна МАФ - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

1.6.6. Право земельного сервітуту - це право суб'єкта господарювання на обмежене, платне, строкове користування земельною ділянкою, розпорядником якої є Димитровська міська рада.

1.6.7. Самовільне розміщення МАФ - розміщення МАФ без відповідного рішення, прийнятого міською радою або її виконавчим комітетом відповідно до цього Порядку;

1.6.8. Стаціонарна МАФ - тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності висотою не вище, ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу близько 30 квадратних метрів, виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладення фундаменту;

1.6.9. Схема прив'язки МАФ - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі масштабом 1:500 з прив'язкою малої архітектурної форми до місцевості.

1.7. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

2. Порядок розміщення МАФ

2.1. Розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення Димитровської міської ради та договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного та зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Розміщення МАФ здійснюється на підставі рішення міської ради, в разі, якщо використання земельної ділянки відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та меті її використання.

2.3. Самовільне розміщення МАФ забороняється.

2.4. Міська рада не приймає окреме рішення щодо розміщення:

2.4.1. Поряд із стаціонарною МАФ вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців) у разі наявності відповідного рішення щодо розміщення такої архітектурної форми. Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі МАФ.Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної ділянки, що надана для розміщення МАФ у користування (оренду) або використовується на підставі договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного між суб'єктом господарювання та міською радою;

2.4.2. МАФ та атракціонів (мобільних та/або пересувних) у спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного місяця.

2.5. Суб'єкт господарювання подає до відділу містобудування, архітектури та земельних відносин заяву та графічні матеріали (викопіювання 1:500), зазначеним бажаним місцем розташування, строк розміщення МАФ та її призначення, погоджені відповідними службами («Донецьктеплокомуненерго», «Компанія» Вода Донбасу, Відділом Держгеокадастру, РЕМ, водопостачання, теплопостачання, УКВ, відділом архітектури, містобудування та земельних відносин, у разі необхідності СЕС, частиною Державного пожежно-рятувального загону головного Управління ДСНС у Донецькій області , ОГАІ)

2.6. До заяви додаються:

а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням в ній інформації, перелік якої визначений статтею 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чинної на день подання заяви;

б) копія паспорта (1, 2, 11 стор.) (для фізичної особи - підприємця);

в) копія державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі (за наявності);

г) паспорт прив'язки МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ;

ґ) паспорт розміщення групи розташованих поряд МАФ, що складається з схеми прив'язки МАФ; текстових матеріалів з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення МАФ з прив'язкою до місцевості всієї групи споруд та кожної з них окремо (в разі розміщення групи розташованих поряд МАФ.

У разі коли МАФ розміщується понад три роки на земельній ділянці комунальної власності, строк дії договору оренди землі якої закінчився, проте орендна плата за землю вносилася своєчасно і в повному обсязі відповідно до умов договору, та відсутнє письмове

заперечення (рішення) міської ради щодо подальшого використання земельної ділянки до заяви додатково додаються:

д) копія договору оренди землі, строк дії якого закінчився;

е) довідка Державної податкової інспекції в м. Димитрові про відсутність заборгованості з орендної плати за землю за період дії договору оренди, термін дії якої є чинним на день подання документів.

2.6.1. Подання заяви є підставою винесення відділом архітектури для розгляду на постійній комісії з питань містобудування, будівництва та земельних відносин, отримання пропозицій, рекомендацій та прийняття відповідного рішення.

2.6.2. В разі подання документів представником, до заяви додається належним чином засвідчена довіреність (нотаріально).

2.7. Подання документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку, та отримання відповідного рішення на постійній комісії з питань містобудування, будівництва та земельних відносин, є підстава для внесення пропозиції на розгляд міської ради та прийняття відповідних рішень.

2.7.1. Суб'єкт господарювання після отримання рішення міської ради щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою звертається до проектної організації, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою та до складу яких входять 2 сертифіковані інженери-землевпорядники, із заявою про виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.7.2. Після виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки в порядку, визначеному законодавством , поект погоджується землекористувачем, керівником Відділу Держгеокадастру, представником територіальної громади міста Димитрова та відділом архітектури, містобудування та земельних відносин останній вносить пропозиції міській раді щодо затвердження проекту землеустрою земельної ділянки та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.8. Рішення, прийняте міською радою є підставою для передачі у користування земельної ділянки та укладення договору встановлення земельного сервітуту.

2.9. Земельний сервітут за цим Порядком є строковим. Строк розміщення МАФ не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки або договору встановлення земельного сервітуту. Строк розміщення стаціонарної МАФ становить не менш, як п’ять років.

3. Договір встановлення земельного сервітуту

3.1. Договір встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між міською радою (власником/розпорядником) та суб'єктом господарювання (сервітуарієм), не пізніше тридцяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3.1.1. Проект договору готується відділом архітектури, містобудування та земельних відносин та надається на розгляд суб'єкту господарювання. Кількість примірників договору становить на один більше, ніж кількість сторін договору.

3.1.2. Неукладення договору в строк, визначений пунктом 3.1 цього Порядку є підставою для відміни прийнятого рішення (рішень).

3.2. Договір від імені міської ради укладає та підписує міський голова.

3.2.1. В разі відсутності міського голови (відпустка, відрядження, хвороба) право на підписання договору має посадова особа, яка відповідно до Положення про міську раду, виконує обов'язки міського голови.

3.3. Договір підлягає обов'язковій державній реєстрації у Димитровському міському управлінні юстиції.

3.3.1. Дії, пов'язані з поданням договору на реєстрацію вчиняються суб'єктом господарювання (сервітуарієм).

3.3.2. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору, покладаються на суб'єкта господарювання (сервітуарія).

3.4. Істотними умовами договору є:

а) спосіб обтяження земельної ділянки;

б) опис місця розташування із визначенням меж поширення права земельного сервітуту на плані (схемі) земельної ділянки;

в) обсяг права земельного сервітуту;

г) строк дії договору:

ґ) плата за земельний сервітут.

4. Плата за земельний сервітут

4.1. Сервітутне користування є платним. При встановленні земельного сервітуту розмір плати за землю індексація, форми платежу, строки, порядок внесення, перегляд розміру плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі про встановлення земельного сервітуту між Власником та Землекористувачем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

4.2. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту визначається відповідно до функціонального призначення земельної ділянки на момент укладення договору у розрізі економіко-планувальних зон м. Димитрова згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

4. 3. Підставою для визначення розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту є рішення міської ради про передачу земельної ділянки у сервітутне землекористування з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням і категорії земель за функцією використання та нормативна грошова оцінка земельної ділянки за поточний рік.

4.2. При сервітутному землекористуванні плата за землю встановлюється на рівні орендної плати за землю відповідних категорій земель в м. Димитрові.

4.3. Розрахунок плати за земельний сервітут визначається відповідно до функціонального використання земельної ділянки у розрізі економіко-планувальних зон м. Димитрова, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі.

4.3.1. Розрахунок плати за земельний сервітут проводиться відділом архітектури, містобудування та земельних відносин, є додатком до договору та складає його невід'ємну частину.

4.4. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.5. Плата за земельний сервітут вноситься у грошовій безготівковій формі на умовах, визначених договором та не залежить від наслідків господарської діяльності сервітуарія.

4.6. Плата за встановлення земельного сервітуту встановлюється у договорі та не може перевищувати 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.

4.7. Строки внесення плати за земельний сервітут визначаються в договорі.

4.8. Плата за земельний сервітут зараховується до відповідних місцевих бюджетів, у розпорядку визначеному Бюджетним кодексом України та сплачується в порядку та в строки, визначені ст. 14 Закону України "Про плату за землю".

4.9. Контроль за правильністю обчислення і справляння плати за земельний сервітут здійснюється органами Димитровського відділення Красноармійської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

5. Окремі положення

5.1. Під час експлуатації МАФ необхідно дотримуватися вимог щодо забезпечення технологічної безпеки та законодавства про благоустрій.

5.2. У разі коли МАФ перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків, споруд тощо вона переноситься на необхідний період в інше місце без припинення рішення про її розміщення.

5.3. Міська рада не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до запланованої дати проведення реконструкції або ремонту надсилає суб'єкту господарювання (сервітуарію) повідомлення про перенесення МАФ із визначенням її нового місця розміщення та строку.

5.4. Строк для надіслання повідомлення, визначений пунктом 5.3. цього Порядку не застосовується в разі виникнення аварійної ситуації, ліквідація якої потребує негайного виконання робіт. В цьому випадку перенесення МАФ відбувається в терміновому (негайному) порядку на письмову вимогу міської ради.

5.5. Повідомлення є підставою для перенесення суб'єктом господарювання МАФ на період проведення реконструкції або ремонту об'єктів, визначених в пункті 5.3. цього Порядку.

5.6. Перенесення МАФ можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм, змін у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд, що унеможливлюють розташування МАФ на місці її розміщення. Нове місце розміщення МАФ визначається міською радою за погодженням із суб'єктом господарювання в порядку, визначеному законодавством.

5.7. Строк розміщення МАФ може бути продовжений з ініціативи суб'єкта господарювання без розроблення нової документації із землеустрою, нової схеми прив'язки, паспорта прив'язки МАФ або паспорта розміщення групи МАФ (графічні матеріали), а також у разі, коли право користування земельною ділянкою встановлено договором про встановлення земельного сервітуту, за умови, що:

а) не внесені зміни до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм;

б) не відбулися зміни у розташуванні інженерних мереж, будинків і споруд тощо;

в) не змінюється конфігурація (межі) земельної ділянки та/або її цільове призначення або мета використання земельної ділянки;

г) відсутні зафіксовані порушення щодо функціонування МАФ.

5.8. У разі зміни власника МАФ міською радою, за зверненням нового власника вносяться зміни до прийнятих рішень, що є підставою для внесення відповідних змін до договору про встановлення земельного сервітуту та до реєстру МАФ.

6. Заключні положення

6.1. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника (розпорядника) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітуту прав володіння, користування та розпорядження нею.

6.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим юридичним та фізичним особам.

6.3. Міська рада має право на відшкодування збитків, завданих неналежним використанням земельної ділянки щодо якої встановлено земельний сервітут.

6.4. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.

6.5. Внесення плати за сервітутне (обмежене) землекористування на майбутній період допускається на термін, не більше одного року.

6.6. У разі визнання Договору недійсним, одержана плата за сервітутне (обмежене) землекористування за фактичний строк дії сервітутного (обмеженого) землекористування не повертається.

7. Згнідно ст.102 ЗКУ « дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки; б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут; в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут; д) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років; е) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

а) припинення підстав його встановлення;

б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

Розповідайте про наш сайт: