Запит на публічну інформацію

Опубликовано 11.02.2019

Згідно із Законом України « Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» міська рада є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації міською радою, її структурними підрозділами своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні міської ради та її структурних підрозділів.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі. При цьому запит на інформацію має містити:

  1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою подання та оформлення запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися:

  • м. Мирноград, вулиця Центральна, 9, кабінет № 26, 2 поверх, понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45 (начальник відділу з діловодства та контролю— Іноземцева Вікторія Юріївна);
  • номер телефону (06239) 6-10-88;
  • факс (06239) 6-11-22 (приймальня);
  • E-mail: mail@myrnograd-rada.gov.ua

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на публічну інформацію.

Форма запиту
Завантажити файл

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у виконкомі міської ради
Завантажити файл

Задоволення запитів на публічну інформацію у виконавчому комітеті Мирноградської міської ради
Запити за 2011 рік
Запити за 2012 рік
Запити за 2013 рік
Запити за 2014 рік
Запити за 2015 рік
Запити за 2016 рік
Запити за 2017 рік
Запити за 2018 рік
Запити за січень 2019 року
Запити за лютий 2019 року
Запити за 1 квартал 2019 р.doc
Запити за квітень 2019 р.doc
Система обліку публічної інформації
Система обліку за 2012 р.
Система обліку за 2013 р.
Система обліку за 2014 р.
Система обліку за 2015 р.
Система обліку за 2016 р.
Система обліку за 2017 р.
Система обліку за 2018 р.
Система обліку публ. інформації січень 2019 р.
Система обліку публ. інформації лютий 2019 р.
 
Система обліку публ. інформації березень 2019 р.
Система обліку публ. інформації квітень 2019 р.


Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльність розпорядника інформації
Завантажити файл

Перелік документів, що знаходяться у володінні міської ради, які містять публічну інформацію
Завантажити файл

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»
Завантажити файл
Завантажити доповнення до переліку

Розпорядження міського голови про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію
Розпорядження про розмір витрат

Розпорядження міського голови про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на інформацію
Розпорядження про порядок відшкодування витрат

Розповідайте про наш сайт: