Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Мирноградської міської ради «Про внесення змін до рішення Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров»

Опубликовано 06.04.2017

1. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту до рішення Мирноградської міської ради «Про внесення змін до рішення Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров», підготовлений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р № 1160-IV та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами та доповненнями).

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про внесення змін до рішення Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров»

Відповідно до п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, повноваження щодо вирішення питань регулювання земельних відносин відповідно до закону покладені на органи місцевого самоврядування.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* +
*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив. становить 97,9%.

Питання, яке пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади. Прийняття рішення необхідно для прозорого та ефективного встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, симулювання ефективного та раціонального використання земель, сприяння розвитку малого підприємництва, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Ставки орендної плати за землю для суб’єктів підприємницької діяльності та інших установ, підприємств та організацій, з якими необхідно укладати договори оренди землі або поновити їх (далі – Орендарі), були затверджені рішенням Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31. Їх розмір не змінюється вже більше трьох років. При цьому слід зазначити, що за вказаний період коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки дорівнюються за 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433, 2016 рік – 1,06.

Метою прийняття даного рішення є приведення розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки у відповідність від типів об’єктів нерухомості.

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування вирішують питання регулювання земельних відносин.

2. Цілі державного регулювання

Проект рішення Мирноградської міської ради «Про внесення змін до рішення Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров» розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, Закону України «Про оренду землі».

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є:

- задоволення інтересів місцевої громади за допомогою найбільш ефективного землекористування;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від орендної плати за земельні ділянкм при формуванні бюджету;

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- задоволення інтересів суб’єктів господарської діяльності;

- збільшення прозорості та вільного обігу земельних ділянок на ринку і прав на них;

- вдосконалення відносин, що виникають у сфері справляння орендної плати за земельні ділянки;

- оптимізація ставок орендної плати за землю для орендарів, що дозволить усунути існуючі недоліки, протиріччя до діючого законодавства України та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси орендарів земельних ділянок, населення, органів влади, місцевого самоврядування;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів орендної плати в межах визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI.

- можливість вирішення питання в рамках правового поля.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Для досягнення визначених цілей під час розробки проекту рішення було розглянуто наступні альтернативні способи вирішення проблеми:

Вид альтернати Опис альтернативи
Альтернатива 1 Збереження існуючої ситуації Неприйняття відповідного рішення призводить до встановлення орендної плати за земельні ділянки відповідно до рішення Димировської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров», згідно якого ставки під окремими об’єктами нерухомого майна були прийняті на завишенному або заниженому рівні.
Альтернатива 2 Прийняття проекту рішення «Про внесення змін до рішення Димитровської міської ради від 13.03.2013 №VI/53-31 «Про затвердження розміру відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території м. Димитров» Цей регуляторний акт спрямований на приведення розмірів орендній платі за земельні ділянки у відповідність від типів об’єктів нерухомості.

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Впровадження у дію даних альтернатив дає можливість отримати наступні вигоди та витрати.

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 1. Зростанню попиту на отримання земельних ділянок несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу. 1. Неплатежі орендарів. 2. Намагання певної кількості орендарів отримати пільги по сплаті орендної плати або розірвати договір оренди землі.
Альтернатива 2
 • 1. Реалізація державної політики у сфері відносин щодо оподаткування.
2. Зростання попиту на оренду земельних ділянок в місті. 3. Здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати орендної плати за землю при формуванні міського бюджету.
1. Витрати, пов`язані з прийняттям, оприлюдненням та популяризацією регуляторного акту.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вигоди Витрати
Альтернатива 1 1. Відсутні 1. Скорочення робочих місць
Альтернатива 2
 • 1. Зростання попиту на оренду земельних ділянок в місті, в результаті чого збільшаться вступу до бюджету міста від орендной плати.
 • 1. Відсутні
 • Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

  Суб’єкти господарювання, що підпадають під дію регуляторного акта

  Великі Середні Малі Мікро Разом
  Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 47 136 183
  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 25,7 74,3 Х
  Вигоди Витрати
  Альтернатива 1 1. Відсутні
  • 1. Сплата орендної плати залишиться на попередньому рівні.
  2. Відсутність рівних прав та можливостей для всіх суб'єктів господарювання.
  Альтернатива 2 1. Сплата орендної плати зменшиться в порівнянні з колишнім періодом. 2. Можливість спрямування додаткових коштів на розвиток господарської діяльності. 3. Забезпечення прозорості ставок орендної плати.

  4. Забезпечення рівних прав та можливостей для всіх суб'єктів господарювання.

  5. Забезпечення конкурентної діяльності суб’єктів господарювання

  1. Витрати, пов’язані з переоформленням дооворів оренди земельних ділянок.
  4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

  Для визначення оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

  Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

  4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

  3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

  2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

  1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

  Рейтинг результативності

  (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результатив ності Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
  Альтернатива 1 1 Неприйняття відповідного регуляторного акту призведе до відмови суб’єктів господарювання від офрмлення права оренди на земельні ділянки
  Альтернатива 2 4 Прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить розміри орендної плати у відповідність залежно від типів об’єктів нерухомості, збільшиться кількість орендарів земельних ділянок.
  Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
  Альтернатива 1 Сплата орендної плати за ставками рішення прийнятого в 2013 р., відсутність витрат на переоформлення договорів оренди Недоотримання надходжень до бюджету. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
  Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акту впливає на збільшення кількості укладених договорів оренди земельних ділянок,отримання грошових коштів за договорами оренди земельних ділянок,зростання попиту на оренду земельних ділянок в місті, забезпечення рівних прав та можливостей для всіх суб’єктів господарювання Оприлюднення та популяризація регуляторного акту, сплата орендної плати за ставками визначеними міською радою Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)
  Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
  Альтернатива 1 1. Відмова в оформленні права оренди на земельні ділянки 2. Необґрунтованість розмірів орендної плати х
  Альтернатива 2 1. Приведення розмірів орендної плати у відповідність залежно від типів об’єктів нерухомості 2. Збільшення землекористувачів Негативний вплив може спричинити економічна криза в країні та значні темпи інфляції. Ці фактори призведуть до недоотримання надходжень до бюджету Позитивно може вплинути на дію регуляторного акта , зниження соціальної напруженості в суспільстві.

  5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

  Механізм вирішення визначеної проблеми:

  • -затвердження рішення про розміри орендної плати за земельні ділянки;
  • -інформування платників про встановлені розміри орендної плати за земельні
  • ділянки;
  • -сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками орендної плати за земельні ділянки;
  • -забезпечення надходжень орендної плати за земельні ділянки до міського бюджету.

  Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

  • -економіко-фінансові - пропоновані розміри відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки дозволять підвищити загальну суму орендарів, що приведе до підвищити зібраних коштів, економне і раціональне використання цих коштів.

  - адміністративно-правові - приведення нормативно-правових актів до відповідних норм діючого законодавства та удосконалення механізму і порядку надання земельних ділянок в оренду;

  - організаційні: вдосконалення земельних відносин; забезпечення більш ефективного використання землі на зазначеній території, прозорість розрахунку розмірів орендної плати за земельні ділянки.

  6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими

  розпоряджається орган місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

  Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

  Витрати За перший рік За п’ять років
  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -
  Орендна плата за земельні ділянки (зміна розміру орендної плати, виникнення необхідності у сплаті орендної плати), гривень 2 000 10 000
  Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 1 000 5 000
  Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень - -
  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -
  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень - -
  Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень - -
  Інше (уточнити), гривень - -
  РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень 13 000 15 000
  Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширене регулювання, одиниць 9 9
  Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9* рядок 10), гривень 11700 135000
  Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
  Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо - - -
  Вид витрат Витрати на сплату орендної плати (змінних/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
  Орендна плата за земельні ділянки (зміна розміру орендної плати, виникнення необхідності у сплаті орендної плати), гривень 2000 10000
  Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій на рік Разом за рік Витрати за п’ять років
  Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) 1000 - 1 000 5000
  *Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
  Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
  Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) - - - -
  *Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.
  Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий) Разом за рік (стар товий) Витрати за п’ять років
  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) - - - -
  Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
  Витрати на оборотні активи - - -
  Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за п’ять років
  Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу - -
  ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест)

  1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з «10 » березня 2017р. по «31» березня 2017р.

  п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі

  (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до

  підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консульт ацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
  Опитування (анкетування) суб’єктів підприємницької діяльності 10 Ознайомлення представників малого бізнесу з текстом регуляторного акту. Не отримано негативних відгуків
  Листи - запити 2 Ознайомлення з текстом регуляторного акту. По результатам листування отримано відповідь, що даний регуляторний акт буде мати позитивний вплив для всіх членів територіальної громади.
  2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі).

  2.1Кількість суб’єктів малого підприємництва, що сплачують орендну плату за землю, на яких поширюється регулювання: 104 суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі малого підприємництва – 9суб’єктів та мікро-підприємництва 90 суб’єктів. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95,2%.

  Необхідно відзначити, що відповідно до регуляторного акту нові ставки по орендній платі за землю будуть застосовуватися до поновлених, нових договорів оренди. По діючим договорам ставки можуть переглядатися за заявою суб’єктів підприємницької діяльності. В 2017 році закінчується строк дії договорів по 47 суб’єкту господарювання, у тому числі малого підприємництва – 6 суб’єкти осіб та мікро-підприємництва – 41 суб’єктів підприємницької діяльності. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

  3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

  П/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періоди чні (за наступний рік) Витрат и за п’ять років
  Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
  1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці - - -
  2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення

  первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

  - - -
  3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва - - -
  4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва - - -
  5 Інші процедури (уточнити): - - -
  6 Разом, гривень Формула: ( сума рядків 1+2+3+4+5) - Х -
  7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць -
  8 Сумарно, грн. Формула: відповідний стовпчик «разом» * кількість

  суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок6* рядок7)

  - Х -
  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
  Розрахунок вартості 1 людино-години:Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні 1986,0 години на рік. (Лист Мінсоцполітики України від 05.08.2016 р. № 11535/0/14-16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік»). Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII мінімальний щомісячний розмір заробітної плати з 1 січня 2017 року становить 3200,00 грн та 19,34 грн у погодинному розмірі.
  9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (регуляторний акт друкується в газеті «Родной город» та є у мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради) Оціночно:

  Час витрачений на пошук та читання рішення –

  0,5 години

  Час витрачений на одержання консультації – 0,5 години

  Вартість газети «Родной город» - 3 грн.

  Формула:

  витрати часу на отримання інформації про

  регулювання, отримання необхідних форм та заявок

  *вартість часу суб’єкта малого підприємництва

  (заробітна плата)*оціночна кількість форм

  1*19,34+3=22,34 - -
  10 Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур 1*19,34 = 19,34 - -
  11 Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік (0,2+0,3+0,2+0,3)* 19,34*1*1=19,34 19,34 96,7
  12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість перевірок за рік - - -
  13 Інші процедури (уточнити): - - -
  14 Разом, гривень. Формула: (сума рядків 9+10+11+12+13) 61,02 Х 96,7
  15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 46 46 46
  16 Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14* рядок 15) 2806,92 Х 4448,2

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

  Мирноградська міська рада

  * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

  Мирноградське відділення Покровської об’єднана державна податкова інспекція

  ГУ ДФС у Донецькій області

  Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого

  підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-

  підприємництв)

  Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітник а органу державної влади

  відповідної категорії

  (заробітна плата)

  Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію

  процедури регулюванн

  я

  Витрати на адміністру вання регулюванн я* (за рік), гривень
  1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,5 18,0 1 46 414,00
  2. Поточний контролю за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: - - - - -
  камеральні - - - - -
  виїзні - - - - -
  3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
  4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
  5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
  6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,3 18,0 1 46 248,40
  7. Інші адміністративні процедури (уточнити): ____________________________________ ______________________ - - - - -
  Разом за рік Х Х Х Х 662,40
  Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 3312,00
  * - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на коефіцієнт «навантаження» та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік
  Порядковий номер Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
  1. Мирноградська міська рада - -
  2. Мирноградське відділення Красноармійської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області 662,40 3312,00
  Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 662,40 3312,00
  4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання NOV17HP
  П/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
  1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання - (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка) - (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)
  2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 2806,92 (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка) 4448,2 (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)
  3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 2806,92 (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці) 4448,2 (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
  4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 662,40 (дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування

  регулювання суб’єктів малого

  підприємництва” цього

  додатка)

  3312,00 (дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

  суб’єктів малого

  підприємництва ” цього додатка)

  5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 3469,32 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці) 7760,2 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

  7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

  Зазначений проект регуляторного акту є загальнообов’язковим до застосування на території м. Мирноград та має необмежений термін дії. У разі внесення змін в законодавстві буде проведена процедура внесення змін до регуляторного акта або прийняття нового регуляторного акту в установленому законом порядку.

  8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності даного регуляторного акта визначені такі статистичні показники:

  Надходження по орендної платі за землю

  Найменування податків Код Н адходження, тис. грн.
  2015 факт 2016 факт 2017 план 2018 очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення
  Орендна плата за землю 180100 1548,25 2024,39 2100,00 2600,00
  ВСЬОГО 1548,25 2024,39 2100,00 2600,00

  Дія даного регуляторного акту поширюється на певне коло суб’єктів господарювання, які є платниками орендної плати на території міста Мирноград. Планова сума надходжень до бюджету в 2017 році по цим податкам складе 2100,00 тис. грн., у зв’язку з прийняттям даного регуляторного акту очікувана сума надходжень в 2018 році складе 2600,00 тис.грн., що на 500 тис. грн. (23,8%) більше з попереднім роком.

  9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом на підставі даних Мирноградського відділення Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

  В рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації надходжень до місцевого бюджету в частині орендної плати та кількості платників. Проведення аналізу статистичної інформації щодо показників кількості договорів оренди земельних ділянок.

  Терміни проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта:

  -базове відстеження через 3 місяці після вступу в силу регуляторного акту.

  -повторне відстеження через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

  -періодичне відстеження раз на кожні три роки.

  Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються протягом місяця з дня розміщення на офіційному сайті Мирноградської міської ради в письмовій формі відділом архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради за адресою: 85327, м-н Молодіжний, 37б, м. Мирноград, тел. 0950728640.

  Начальник архітектури, містобудування

  та земельних відносин Виконавчого комітету

  Мирноградської міської ради Н.Л.Чипак 

  Розповідайте про наш сайт: