АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення виконавчого комітету Мирноградської міської ради “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованного водовідведення міста Мирноград”

Опубликовано 08.11.2018

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету Мирноградської міської ради

“Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованного водовідведення міста Мирноград”

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованного водовідведення міста Мирноград” здійснено на підставі Закону України від 11.09.2003 № 1160-VI “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту”.

I. Визначення проблеми

Система централізованого водовідведення м. Мирноград призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водний об’єкт. Якість стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду, згідно виданого Мирноградському ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу” дозволу на спеціальне водокористування. До системи централізованого водовідведення м. Мирноград приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, організацій і промислових підприємств (далі — споживачі), які за якістю і режимом скиду відповідають вимогам місцевихПравил приймання стічних вод до систем централізованного водовідведення міста, затверджених місцевими органами виконавчої влади. Правила регулюють взаємовідносини між Мирноградським ВУВКГ та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб — підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, як самозайняті особи у контролюючих органах, згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Мирнограда.

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мирноград.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

- запобігання порушенням у роботі системи централізовного водовідведення;

- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- затвердження порядку виявлення порушень та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи ценралізованого водовідведення (стягнення з порушників плати та порядок визначення розміру цієї плати; відключення порушників від системи централізованого водопостачання та водовідведення; відшкодування споживачами, з вини яких сталося порушення природоохоронного законодавства, сум, стягнених з Мирноградського ВУВКГ за відповідне порушення).

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем стало скасування “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” та “Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”(згідно розпорядженню Кабінету Міністрів України №166-р від 0.03.17р.)

Тобто в місті Мирноград на теперішній час відсутній порядок здійснення контролю за скидом стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Метою зазаначеного регуляторного акту є запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Нормативно-правова основа прийняття даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Законі України Про питну воду та питне водопостачання”, Постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. №465 “Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627, Правилах технічної експлуатації систм водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995 за №30, зареєстрованих Мінюстом України 21.07.1995 за №231/767, Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 за №316, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018р. за № 56/31508.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни так
Держава, у т.ч.:
Орган місцевого самоврядування так
суб’єкти господарювання так
у.т. ч. суб’єкти малого підприємництва так
Ринковий механізм — це механізм взаємозв’язку і взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції та основних економічних законів ринку. Враховуючи, що питання затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Мирноград не залежить від зазаначених вище елементів ринку, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Також враховуючи, що діючими регуляторними актами на території міста не затверджені Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Мирнограда, а також не передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за скид понад нормативно забруднених стічних вод у міську каналізаційну мережу та порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, дана проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання, замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушенням технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюється:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації з урахуванням можливості їх приймання діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін призведе до порушень у роботі систем централізованого водовідведення, зниження ефективності роботи системи та зниження безпечності її експлуатації і завдання шкоди навколишньому природному середовищу від забруднення скидами стічних вод підприємств м. Мирноград.

Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до запобігання порушень у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

1. Визначення альтернативних способів.

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Внести в дію запропонований регуляторний акт.
Альтернатива 2 Залишити наявний стан справ без змін.
Альтернатива 3 Внесення змін до Водного Кодексу України, Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, щодо відміни регулювання стосовно організації порядку скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Нижче наведено опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Таблиця 1

Вид альтерна Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Введення в дію запропонованого акту забезпечить: - запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин; - безпечну експлуатацію мереж міської каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету.
Альтернатива 2 У разі неприйняття запропонованого нормативно-правового акту вигоди відсутні. Витрати відсутні
Альтернатива 3 При внесенні змін до чинного законодавства (Водного Кодексу України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” та Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України) щодо відміни державного регулювання стосвно створення умов щодо організації порядку скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення регуляторний акт приймати не потрібно. Вигоди відсутні. Витрати відсутні
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Таблиця 2

Вид альтерна Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є прозорість та якість для населення умов діяльності Мирноградського ВУВКГ та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту і показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, покращується безпека їх експлуатації та забезпечується відповідність якості очистки стічних вод вимогам дозволу на спецводокористування, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод. Витрати відсутні
Альтернатива 2 Стан справ залишиться без змін. Вигоди відсутні. Витрати власних коштів Мирноградського ВУВКГ на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Витрати коштів Мирноградського ВУВКГ, які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд.
Альтернатива 3 Вигоди відсутні. Непередбачені витрати власних коштів Мирноградського ВУВКГ на запобігання виходу з ладу очисних споруд каналізації і, як наслідок скид неочищеного стоку у р. Казений Торець, що спричинить екологічну катастрофу.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Таблиця 3

Показник великі середні малі мікро разом
Кількістьсуб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акту. 9 11 7 251 278**
Питома вага групи у загальній кількості, % 3 4 3 90
*Відповідно до даних Мирноградського ВУВКГ кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.01.2018р. - 27, в т.ч. - 27 підприємств, стічні води яких можуть містити понаднормативні забруднення. З них 5 скидають у міську каналізаційну мережу >100 м3 стічних вод щомісячно, 9 — скидають у міську каналізаційну мережу100-500 м3 стічних вод щомісячно, 13 — скидають у міську каналізаційну мережу >500 м3 стічних вод щомісячно.**За даними ОДПІ станом на 01.01.2018р загальна кількість суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб-підприємців) - 278.В той же час, Податковим Кодексом України не передбачено поділ суб’єктів господарювання на великі, середні, малі та мікропідприємства.

Таблиця 4

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторногоакту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між Мирноградським ВУВКГ і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему. Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, скидається в міську каналізаційну мережу. 1. Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску, згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316. 2. Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, згідно “Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи ценралізованого водовідведення” та визначаються для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2 Вигоди відсутні Вигоди відсутні
Альтернатива 3 Вигоди відсутні Вигоди відсутні
Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Таблиця 5

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, тис.грн
1 2
Альтернатива 1 1. Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316. 2. Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, згідно “Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи ценралізованого водовідведення” Розмір плати, що сплачиватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забрудненних стічних вод є деференційщваним, буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.
Альтернатива 2 -
Альтернатива 3 -
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

1) ввести в дію запропонований регуляторний акт;

2) залишити наявний стан справ без змін;

3) відміни державного регулювання стосовно:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Вартість балів визначається за чотирьобальною системою оцінки ступеня визначених цілей, де:

“4” - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

“3” - ціліприйняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

“2” -ціліприйняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменьшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаються невирішеними);

“1” -ціліприйняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Таблиця 6

Рйтинг резульативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за 4-бальною системою) Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
1 2 3
Альтернатива 1 4 Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість: - забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення; - приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих правил приймання стічних вод до системи централізованного водовідведення міста;

- визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд;

- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності;

- забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Альтернатива 2 1 Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що на теперішній час в місті відсутній механізм контролю за скидом стічних вод споживачів.
Альтернатива 3 1 Цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівні.

Таблиця 7

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
1 2 2 4
Альтернатива 1 Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є: - забезпечення єдиних вимог для проведення контролю над якістю стічних вод, що скидаються споживачами до системи ценралізованого водовідведення; - забезпечення належного санітарного стану території міста;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Витрати суб’єктів господарювання пов’язані лише з виконанням договірних зобов’язань щодо визначення розміру плати, щосправляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення. Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення, приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованного водовідведення міста: - визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційнихмереж та споруд.
Альтернатива 2 - - Альтернатива 2 не вирішує поставлених цілей
Альтернатива 3 - - Альтернатива 3 не вирішує поставлених цілей

Таблиця 8

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту
Альтернатива 1 Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення. Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість дотримання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме: - захисту здоров’я персоналу каналізаційних очисних споруд; - запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд;

- гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд;

- гарантування, що скиди стічних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище.

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу.
Альтернатива 2 Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення постановленої цілі. Отже, така альтернатива є неприйнятною.
Х
Альтернатива 3 При внесенні змін до чинного законодавства цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті у зв’язку з відсутністю підстав його прийняття на законодавчому рівнв. Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

V. Механізмита заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведення вище аналізу регуляторного впливу найбільш оптимальним способом досягнення встановлення цілей є Алтернатива 1, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація та довговічність системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- якісна робота міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- екологічна безпека навколишнього середовища(попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами).

Розв’язання проблеми, визначеної в розділі І даного регуляторного впливу досягаєтся шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Мирнградської міської ради Донецької області “Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мирноград.

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання структурним підрозділом міської ради, який відповідає за впровадження цього регуляторного впливу досягається шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету Мирноградської міської ради Донецької області “Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Мирноград”.

Впровадження цього регуляторного акту передбачає здійснення органом місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у відповідності до вимог законодавства України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме:

- складання структурним підрозділом міської ради цього регуляторного акту, відповідного проету рішення (внесення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та аналізу регуляторного впливу (АРВ) до нього;

- оприлюднення проекту регуляторного акту разом з АРВ з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб;

- внесення проекту регуляторного акту (за наявності разом зі зведеною таблицею зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту та АРВ отримані розробником протягом місяця з моменту оприлюднення) на розгляд виконавчого комітету міської ради;

- у разі прийняття регуляторного акту-оприлюнення у найбільш доступний спосіб для споживачів;

- у разі прийняття регуляторного акту здійснення базового (повторного, періодичного) відстеження відповідно до вимог чинного законодавства.

Враховуючи вищезазначене, ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей державного регулювання оцінено як високий.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджуються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додатковихвитрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного нагляду (контролю) вже віднесено до компетенції відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акту не потребує збшльшення штату державних службовців та додаткового створення нових комунальних служб.

VIІ. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

Термін дії даного регуляторного акту буде залежати від змін в законодавстві та економічного стану підприємства. Обмеження терміну дії акта немає. Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості додавання або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Кількісні показники будуть зазачатися розробником при здійснені відстеження результативності дії регуляторного акту, які будуть надаватися відповідно до Порядку контролю за скидом стічних воддо систем централізованого віодовідведення, визначеному в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Мирноград.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

- систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Мирноград відповідно до розділу 7 Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Мирноград;

- предїявлення споживачам претпнзій та позоів при виявлені порушень в частині наднормативного водовідведення м. Мирнград.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних водспоживачів;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься відстеження його результативності, згідно зі статтєю 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності” та Методикою відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за № 308.

Метод проведення відстеження результативності — статстичний. Відстеження результативностіздійснюватиметься на підставі статистичних даних.

Х. Пропозиції та зауваження

Пропозиції та зауваження направляти протягом місяця від дня опублікування за адресою: 85323, вул. Соборна, 40, м. Мирноград, тел. 06(239) 6-11-00. Ознайомитися з проектом “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Мирноград” Ви можете в Службі реалізації Мирноградського ВУВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”, кабінет № 20.

Розповідайте про наш сайт: