Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення Виконавчого комітету Димитровської міської ради від 21.03.2012 №106 «Про затвердження тарифу на послуги з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили в місті Димитрові»

Опубликовано 24.04.2019

ЗВІТ

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення Виконавчого комітету Димитровської міської ради від 21.03.2012 №106 «Про затвердження тарифу на послуги з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили в місті Димитрові»

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення Виконавчого комітету Димитровської міської ради від 21.03.2012 №106 «Про затвердження тарифу на послуги з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили в місті Димитрові»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Багатогалузеве об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття рішення Виконавчого комітету Димитровської міської ради від 21.03.2012 №106 «Про затвердження тарифу на послуги з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили в місті Димитрові» є:

- надання послуг населенню за тарифами, що відповідають економічно обґрунтованій вартості їх надання;

- забезпечення відкритості та прозорості складу тарифів на послуги

- забезпечення окупності надання послуг, стабільної та беззбиткової діяльності комунального підприємства в частині надання послуг населенню

- правове регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта, шляхом формування цінової політики

- інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення даного рішення

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 15.04.2016 року по 15.04. 2019 року

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

7. Дані, на основі яких було проведено відстеження результативності, способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта проведено на підставі показників за даними бухгалтерського обліку Багатогалузевого об’єднання комунального господарства Мирноградської міської ради за визначеними показниками, аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємства і офіційних статистичних даних

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного

акта

показники фінансово-економічної діяльності підприємства у сфері надання послуг з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могиливідсутні у зв’язку з тим, що дані послуги не надавались

-загальна кількість наданих послуг - 0

-обсяг коштів, отриманих підприємством від наданого виду послуг – 0 тис. грн.

-обсяг фактичних витрат підприємства на надання послуг – 0 тис. грн.

показники своєчасності і якості надання послуг відсутні у зв’язку з тим, що дані послуги не надавались

кількість звернень громадян з питань надання послуг – відсутні.

9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з відсутністю звернень на підприємство за наданням послуг з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили (послуги не надаються підприємством з 2013 року по теперішній час), перегляд та подальше застосування регуляторного акта «Про затвердження тарифу на послуги з обкладання тротуарною плиткою доріжок місць поховань по периметру могили у місті Димитрові» не планується.

Директор БОКГ Мирноградської

міської ради О. А. Мудрик

Розповідайте про наш сайт: