Відділ з внутрішньої та інформаційної політики

Опубликовано 05.11.2019

Відділ з внутрішньої та інформаційної політики Виконавчого комітету Мирноградської міської ради

є структурним підрозділом Виконавчого комітету Мирноградської міської ради,який підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядковується міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування.

Основні завдання відділу:

1) моніторинг, аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів у місті. Вивчення динаміки соціальної активності населення та реагування громадськості на діяльність міської ради, її виконавчих органів;

2) забезпечення взаємодії міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями, самоорганізацією населення, різними верствами населення.

3) сприяння розвитку зв’язків міської ради із засобами масової інформації та громадськістю з метою забезпечення гласності та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних потреб населення;

4) висвітлення діяльності Виконавчого комітету, міської ради та її виконавчих органів на офіційному веб-сайті Мирноградської міської ради, соціальних мережах та у засобах масової інформації, проведення їх моніторингу з питань, віднесених до компетенції Відділу.

Начальник відділу Шперчук Оксана Володимирівна Каб. № 12 Приймальня (06239) 6-11-22 vnutrishnapolitika@gmail.com oksanashperchuk@gmail.com
Головний спеціаліст відділу Білобловська Оксана Володимирівна Каб. № 12 Приймальня (06239) 6-11-22 vnutrishnapolitika@gmail.com oksana.beloblovskaya@gmail.com
Головний спеціаліст відділу Полієнко Дмитро Костянтинович Каб. № 12 Приймальня (06239) 6-11-22 vnutrishnapolitika@gmail.com dimka.polienko@gmail.com

Положення про відділ з внутрішньої та інформаційної політики.doc


Розповідайте про наш сайт: