Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

Опубликовано 01.11.2011

Міська влада Димитрова взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.

Громадяни також мають право звертатись до органів місцевого самоврядування у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень

Посадові особи зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений Законом України "Про звернення громадян" термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному Законом.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень управління також шляхом:

  • подання запиту на інформацію (з порядком подання запиту можна ознайомитись на сайті в розділі «Доступ до публічної інформації»);
  • подання пропозицій, зауважень при проведенні електронних консультацій структурними підрозділами виконкому міської ради на офіційних веб-сайтах органів влади та публічних консультацій з громадськістю;
  • участі в роботі Громадської ради, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, інших дорадчих органів;
  • отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації, на інформаційних стендах, сайтах органів виконавчої влади;
  • подання пропозицій, зауважень на особистому прийомі у керівництва органу влади та його структурних підрозділів;
  • подання пропозицій, зауважень засобами «прямої телефонної лінії»;
  • ініціювання проведення консультацій з громадськістю через Громадську раду при органі влади або безпосередньо до структурних підрозділів міської ради.

Розповідайте про наш сайт: