Звіт по програмі малого та середнього бізнесу за 9 місяців 2016 року

Опубликовано 01.12.2016

Інформація

про хід виконання місцевої програми

розвитку малого підприємництва на 2015 – 2016 роки

в м. Мирноград станом на 01.10.2016 року

Станом на 01.01.2016 всього по місту функціонує 96 малих підприємства, з них 82 – це мікропідприємства, на яких кількість найманих працівників складає 439 осіб. Станом на 01.10.2016 року по даним реєстраційної служби в місті зареєстровано 634 юридичні особи та 1 124 фізичних осіб-підприємців. Це складає взагалі 4,5 % працездатного населення міста.

Перераховано до бюджету єдиного податку – 5 790,6 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року в міський бюджет від суб’єктів малого бізнесу 17 268,1 тис. грн., що дорівнює 19,6 % від суми власних надходжень.

В ІІІ кварталі 2016 року в оренду передано 1 нежитлове вбудоване приміщення зага-льною площею 37,8 м.кв.

Всього станом на 01.10.2016 в оренді знаходиться комунальне майно (будівлі та при-міщення) по договорах, укладених в попередні роки, а саме: з фізичними та юридичними особами - підприємцями на площі 1977,17 м.кв. та з державними і комунальними установами на площі 4724,1 м.кв. Також наявні пустуючі вбудовані приміщення в кількості 2 од. на зага-льній площі 70,0 м.кв. та будівля колишнього кінотеатру на площі 1800,00 м.кв.

За 9 місяців 2016 року за результатами конкурсу проведено продаж будівлі торгівель-ного кіоску, розташованої за адресою м. Мирноград, вул. Соборна, 22 «в», площею 5,2 м.кв., вартістю 87,0 тис. грн. Розпочата процедура оцінки по нежитловій будівлі, розташованій за адресою вул. Соборна, 24.

Згідно Програми соціально-економічного розвитку міста по розділу «Торгівля і рес-торанне господарство» заплановано роздрібний товарообіг на суму 416 575,0 тис. грн.

За 9 місяців 2016 року відкрито 2 магазини, 1 підприємство побутового обслугову-вання. Внаслідок розширення торговельної мережі створено додатково 4 робочих місця. Отримано додаткового товарообігу на суму 430,0 тис. грн. Загальний товарообіг, за операти-вними даними становить 335,2 млн. грн. Роздрібний товарообіг на душу населення склав 6 717,1 грн.

За попередніми даними рівень заробітної плати залишається на такому рівні: серед-ньомісячна заробітна плата працівників оптової роздрібної торгівлі – 1 800,0 грн., ресторан-ного господарства – 1 550,0 грн.

Обсяг побутових послуг юридичних та фізичних осіб за 9 місяців 2016 року складає за оперативними даними 2 255,0 тис. грн. (в тому числі юридичні особи – 125,0 тис. грн., фі-зичні особи – 2 130,0 тис. грн.), відрахування до бюджету 0,9 тис. грн., додатковий обсяг по-слуг – 31,0 тис. грн. Створено додатково 2 робочих місця.

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах побутового обслуговування складає 1600,0 грн.

У підтримку вітчизняних товаровиробників на базі підприємств торгівлі у звітному періоді проведено5 виставок – продажу продуктів харчування, вироблених на підприємствах і господарствах Донецької області. Проведено 39 ярмарок з продажу товарів народного спо-живання і сільськогосподарської продукції, у тому числі ярмарок вихідного дня. Товарообіг від цих заходів склав 336,4тис. грн.

До обслуговування житлово-комунального господарства залучено два підприємства приватної форми власності: ПП «Домінант-сервіс», ПП «ПЖФ Гарант-сервіс» які обслугову-ють 385,0 тис.кв. м.

За звітний період проведено 75 семінарів «Як розпочати свій бізнес?» - 764 особи, з них: жінки – 304 особи, молодь – 288 осіб, безробітні 657 осіб.

12.01.2016 та 08.02.2016 на базі Центральної міської бібліотеки проведено 2 тренінги на тему: «Відкриття власної справи» для безробітних та осіб внутрішньо перемішених (прийняло уч-асть 27 осіб) . 7семінарів «Від бізнес-ідеї до власної справи» - 108 безробітних.

Протягом звітного періоду отримання фахової підготовки основам підприємницької ді-яльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи не відбувались, за

рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємниць-кої діяльності не було створено жодного робочого місця із-за відсутності коштів Фонду зага-льнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

За звітний період в м. Димитрові міським відділом освіти та центральною міською лікарнею залучено 167 суб’єктів малого бізнесу для виконання робіт та послуг за державні кошти на суму 3 800,0 тис. грн.

Димитровським відділенням Красноармійської ОДПІ Донецької області ГУ ДФС Ук-раїни проведено 18 заходів щодо легалізації в сфері трудових відносин. Шляхом проведення даних заходів легалізована праця 264 осіб, додатково 201,8 тис. грн. Розміщено 65 матеріалів в засобах масової інформації, а саме «Родной город», «Телескоп». На офіційних сайтах Мир-ноградської міської ради Покровської міської ради та райдержадміністрації розміщено об’яви щодо ризиків не легалізованої зайнятості, правил сплати єдиного внеску, інформації для платників щодо змін у законодавстві (82 матеріали), проведено 4 семінари та наради, 2 круглих стола, 2гарячі лінії

Управлінням ПФУ в м.Мирноград проведено 22 зустрічі в трудових колективах, на яких були присутні 3974 осіб, в тому числі за 3 квартал 12 зустрічей (прийняло участь 1500 осіб) (18.01.2016 – ДП «Красноармійськвугілля», 25.01.2016 - ВП «Шахта Димитрова», 04.02.2016 - 10ВГРЗ, 17.02.2016 - КМПУ «Міська інфекційна лікарня, 17.03.2016 – ДПУВКГ «Компанія «Вода Донбасу», 22.03.2016 – ДЦМЛ, 21.04.2016 – ВП «Автомобіліст», 20.05.2016 – відділ освіти, 05.06.2016 – ВП «Вуглепостач» ДП «Красноармійськвугілля», 21.06.2016 – УСЗН, 04.07.2016 – КП «Служба єдиного замовника»,08.08.2016 – ТОВ «Ірен»; 10.08.2016 – ТОВ БП «Європа» 16.08.2016 - ТОВ «Авторемторг»; 18.08.2016; ТОВ «Рітміс» 25.08.2016 - Концерн «Тріон»; 29.08.2016 – МПП «Комерсант»)

Проведено 1 семінар з 22 ФЛП та бухгалтерами на тему “Роз’яснення норм чинного Закону України від 28.12.2014 № 77-VIII. Проведено 1 круглий стіл з керівникками 10 підприємств міста на тему: «Перспективи діяльності бюджетоутворюючих підприємств міста на 2016 рік та прогноз надходжень до бюджетів усіх рівнів» У І-ІІІ кварталі проведено індивідуальну ро-боту з 310 роботодавцями.

Розміщено 5 статтей в газеті «Родной город», «Ветеран Донбасу», 20 інформацій на стендах управління та інших установ з теми “Легалізація трудових відносин”. Також оприлюднено 25 інформацій на Муніципальному порталі м.Мирнограда, на сторінці управління Facebook та Twitter. Розповсюджено друковані пам`ятки та буклети у кількості 1647 шт.

В місті успішно працює муніципальний портал м.Димитрова dimitrov.com.ua, який є загальнодоступним джерелом інформації щодо діяльності адміністрації та служб міста. Тут можливо ознайомитися з нормативно-правовими актами, довідково-аналітичними матеріала-ми, інформацією щодо соціально-економічного, культурного розвитку міста, про діяльність в сфері освіти, охорони здоров’я, про допомогу підприємцям.

Муніципальний «Контакт-центр» - це можливість прямого зв’язку з органами влади без черги та оформлення паперів.

Транспортні перевезення в місті здійснює ТОВ «ПСБ» на 6 маршрутах 20 транспорт-ними засобами. Протягом 9-ти місяців 2016 року виплачено 231,3 тис. грн. на перевезення пільгової категорії пасажирів з бюджету міста.

22.03.2016, 30.05.2016, 15.09.2016 року відбулися засідання Координаційної ради., на якому було розглянуті питання щодо виконання програми розвитку малого бізнесу в місті Димитрові за 2015 рік, та за 1 квартал та 1 півріччя 2016 року, стан реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за 2015 рік та виконання плану роботи Координаційної ради за 2015 рік та затверджено план діяльності Координаційної ради з питань розвитку підприємництва на 2016 рік та розгляута можливість про прийняття участі підприємців міста в восьмому регіональному конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2016», моніторинг роботи Центра надання адміністративних послуг.

В місті діють громадські об’єднання підприємців:

* Рада підприємців (надання консультаційно-правової допомоги, сприяння у розвитку підприємницької діяльності, надання благодійної та спонсорської допомоги);

* Благодійний фонд «соціально-економічного розвитку міста Димитрова» (благодійна діяльність по наданню фінансової, матеріальної допомоги громаді для вирішення соціальних проблем міста).

Проведено перший етап конкурсу «Підприємець року Донецької області – 2016» в міс-ті. Надано матеріали до оргкомітету конкурсу для подальшої участі ФОП Пастух Н.Д.. в но-мінації «Підприємець в галузі торгівлі» та директор ТОВ «ПСБ» Пелюх С.Б. в номінації «За високий рівень відповідальності в малому бізнесі». За результатами конкурсу визначено лау-реатом директора ТОВ «ПСБ» Пелюха С.Б. На офіційному сайті Димитровської міської ради www.dimitrov-rada.gov.ua є сторінка «Регуляторна політика», де розміщено електронний реєстр регуляторних актів, якій постійно оновлюється. Станом на и 01.10.2016 року в реєстрі нараховується 19 регуляторних актів. Плани з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік розроблено та затверджено рі-шенням сесії міської ради від 09.12.2015 №VII/2-12 та рішення Виконавчого комітету міської ради від 25.11.2015 № 327. Прийнято протягом 9 місяців 2016 року рішення сесії міської ради від 20.01.2016 № VII/4-10 «Про затвердження Положення про центр надання адміністратив-них послуг у м.Димитров у новій редакції». На офіційному сайті оприлюднено проект рішен-ня Димитровської міської ради „Положення про порядок встановлення земельного сервітуту під розміщення тимчасових споруд” та аналіз впливу к даному рішенню.

Проведено 3 звіти щодо періодичного відстеження результативності регуляторних ак-тів:

* рішення сесії міської ради від 14.11.2012 № VI/43-7 «Про затвердження Програми ро-зроблення містобудівної документації у місті Димитрові на 2012-2015 роки»;

* рішення сесії міської ради від 14.11.2012 № VI/43-8 «Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у місті Димитрові на 2012-2015 роки»;

* рішення сесії міської ради від 14.11.2012 № VI/43-9 «Про затвердження порядку роз-міщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на території міста Димитрова».

6 повторних звіти:

* рішення сесії міської ради від 10.04.2013 № VI/54-13 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.12.2012 № VI/43-9 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на території міста Димитрова»;

* рішення сесії міської ради від 16.07.2014 № VI/80-13 «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності на території міста Димитрова».

* рішення міської ради від 04.04.2013 № VI/54-4 «Про затвердження Положення про по-рядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно в м.Димитрові»

* рішення міської ради від 14.05.2014 № VI/77-6 «Про затвердження Положення про по-рядок надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю в м.Димитрові».

* рішення Виконавчого комітету міської ради від 19.02.2014 № 101 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Димитров»;

* рішення міської ради від 11.12.2013 №VI/69-13 "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у м.Димитрові".

2 базових відстеження:

* рішення сесії міської ради від 20.01.2016 № VII/4-10 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у м.Димитров у новій редакції»;

* рішення міської ради від 08.07.2015 № VI/104-3 «Про встановлення місцевих податків та зборів».

Начальник відділу економіки,

аналізу та прогнозування             Л.І. Полегонько

Розповідайте про наш сайт: