Відділ економіки, аналізу та прогнозування

Опубликовано 23.10.2019

Відділ економіки, аналізу та прогнозування Виконавчого комітету Мирноградської міської ради є структурним підрозділом Виконавчого комітету міської ради, який підзвітний і підконтрольний міській раді та її Виконавчому комітету, підпорядкований міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

Відділ керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради, рішеннями Виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ та іншими нормативно-правовими актами.

Основні завдання відділу:

  1. Здійснення організаційно-методичного координування дій підприємств, установ, організацій міста, управлінь міської ради і структурних підрозділів Виконавчого комітету з питань прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку міста, забезпечення взаємодії з ними під час розроблення місцевих програм.
  2. Підготовка проекту програми економічного і соціального розвитку міста на наступний календарний рік, визначення основних напрямів економічного і соціального розвитку міста, формування необхідних показників, розробка пропозицій до програми економічного і соціального розвитку міста. Складання звітів про хід і результати виконання програми економічного і соціального розвитку міста, подання їх на розгляд міській раді та Виконавчому комітету.
  3. Сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, комунальних підприємств, комунальних некомерційних підприємств, що діють на території міста.
  4. Моніторинг та аналіз основних показників фінансово-економічної діяльності підприємств міста. Проведення аналізу роботи підприємств, установ та організацій з метою ефективного використання матеріальних, трудових, фінансових й інформаційних ресурсів.
  5. Координація та організаційне забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.
  6. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва.
Начальник відділу Холод Вікторія Вікторівна каб.27 6-11-22 (приймальня) viddil.ekonomiki@gmail.com
Головний спеціаліст відділу Плохова Марина Равілівна каб.27 6-11-22 (приймальня) viddil.ekonomiki@gmail.com
Головний спеціаліст відділу Троянська-Голишева Марина Анатоліївна каб.27 6-11-22 (приймальня) viddil.ekonomiki@gmail.com

Розповідайте про наш сайт: