Декларування доходів громадян за 2011 рік

Головною метою податкової служби є робота, спрямована на виховання податкової культури населення, у тому числі і стосовно добровільного декларування громадянами своїх доходів. Створення атмосфери добровільної сплати податків у суспільстві – першочергове завдання податківців.

Відповідно п.1.1 ст.1 Податкового кодексу України, регулюються відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначений вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

З урахуванням вищенаведеного під час декларування у 2012 році громадянам, які отримували наступні доходи, необхідно надати декларації про майновий стан до ДПІ у м. Димитрові, а саме:

  • доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами);
  • дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);
  • дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів, (крім процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України);
  • інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами , деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України;
  • дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах що оподатковується згідно з цим розділом;
  • дохід, отриманий платником податку як додаткове благо;
  • суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
  • доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів;
  • інші доходи, по яких не проведено оподаткування.

Міністерством фінансів затверджена нова податкова декларація про майновий стан та доходи, бланки якої розміщено на офіційному сайті Державної податкової служби України (www.sta.gov.ua), крім того їх можна отримати у податковій інспекції

Термін подання декларації до 1 травня 2012 року.

За результатами представленої річної декларації фізичною особою сплачується або повертається громадянину сума коштів у терміни, встановлені Податковим кодексом. У випадку сплати коштів до бюджету, фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в представленій декларації про майнове положення й отримані доходи.

Сума коштів, що підлягає поверненню громадянину, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або відправляється поштовим переказом за адресою, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів із дня одержання декларації.

За непредставлення декларації передбачається наступна відповідальність:

У відповідності зі ст. 164 КоАП непредставлення або несвоєчасне представлення громадянами декларацій про доходи або включення в декларації перекручених даних, неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлена обов'язкова форма обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 51 – 136 грн. Дії, передбачені частиною першої цієї статті, зроблені особою, що протягом року була притягнена до адміністративної відповідальності, притягується до накладення штрафу в сумі від 85 – 136 грн.

ДПІ у м. Димитрові запрошує платників чесно виконати громадянський обов’язок та надати декларацію у вказаний термін без порушення сроків та сплати штрафів. Декларація надається до каб. № 11, тел.54-23 41.

Розповідайте про наш сайт: