Які кроки, необхідно здійснити фізичній особі – підприємцю (ФОП), що вирішила припинити свою підприємницьку діяльність.

Опубликовано 08.05.2019

В першу чергу, для закриття ФОП необхідно звернутися до державного реєстратора для внесення до Єдиного реєстру відомостей про рішення такого підприємця припинити свою підприємницьку діяльність (стаття 18 Закону України від 15.05.2003 №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

КРОК 1

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням подається до Центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації.

КРОК 2

Повинна здійснити фізична особа – підприємець:

  • Закриття розрахункових рахунків у фінансових установах;
  • Зняття з податкового обліку об’єктів оподаткування;
  • Зняття з податкового обліку РРО.

КРОК 3

Подання ліквідаційної звітності Протягом 30 календарних днів від дати проведення державної реєстрації припинення, фізичній особі – підприємцю необхідно подати ліквідаційну звітність до Центру обслуговування платників за своєю податковою адресою.

ЗВІТНІСТЬ

  • Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця;
  • Податкова декларація про майновий стан і доходи;
  • Звіт про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Нормами Податкового кодексу України передбачено, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та в жодному разі не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Припинивши діяльність, ФОП зобов’язана подати податкову звітність, у повному обсязі розрахуватися з бюджетом за податками і зборами та погасити податковий борг (за його наявності).

При цьому, терміни подання звітності відрізняються залежно від обраної підприємцем системи оподаткування.

1. Так, фізичні особи – підприємці, які перебували на загальній системі оподаткування повинні подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за останній базовий податковий (звітний) період протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. У декларації відображаються винятково доходи від провадження підприємницької діяльності. При цьому, останнім базовим звітним періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

2. При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності платника єдиного податку останнім звітним періодом вважається період, у якому орган ДФС отримав повідомлення від державного реєстратора. У платників єдиного податку останнім звітним періодом буде: - І-ї та ІІ-ї груп — календарний рік; - ІІІ-ї групи — календарний квартал, в якому контролюючий орган отримав повідомлення державного реєстратора. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

3.Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ФОП, в тому числі ФОП – платниками єдиного податку подається протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення. Сплачується єдиний внесок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

КРОК 4

Фізична особа - підприємець незалежно від здійснення/відсутності здійснення господарської діяльності подає до Центру обслуговування платників заяву на проведення документальної позапланової перевірки у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.

КРОК 5

Після призначення перевірки - надання первинних документів щодо здійснення підприємницької діяльності.

КРОК 6

  • За результатами перевірки необхідно здійснити остаточні розрахунки з бюджетом (щодо наявності/відсутності переплат та заборгованостей);
  • Внесення даних про зняття з обліку фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру.

Після підписання внутрішнього документу у структурних підрозділах ГУ ДФС – так званого обхідного листа, та закриття інтегрованих карток фізична особа - підприємець знімається з обліку як платник податків та платник єдиного внеску. Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються фіскальним органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку.

Розповідайте про наш сайт: