Інформація про діяльність тристоронньої соціально-економічної ради м.Мирноград в 2017 році

опубликовано 12.02.2018 в 10:54

Міська тристороння соціально-економічна рада в місті Мирноград, утворена рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2006 № 395 (зі змінами від 19.07.2017 № 221), є консультативно-дорадчим органом, до складу якого входять представники виконавчого комітету Мирноградської міської ради, міської ради профспілок та міської організації роботодавців.

Міська тристороння соціально-економічна рада здійснює свою діяльність на засадах:

       -рівноправності та паритетності сторін соціального діалогу;

       -відкритості, добровільності та конструктивності соціального діалогу;

       -пріоритетності узгоджувальних процедур та компромісних рішень;

       -обов'язковості додержання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

Основні питання –сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів подальшого розвитку соціально-економічнихі трудових відносин, укладанню угод з питань регулювання таких відносин; розроблення та внесення пропозицій з питань формування та реалізації регіональної соціально-економічної політики.

Міську тристоронню соціально-економічну раду очолюють три співголови, які призначаються та звільняються рішенням виконавчого комітету міської ради за пропозицією відповідної сторони соціального діалогу. Співголови міської ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Членами міської тристоронньої соціально-економічної ради є представники від кожної сторони соціального діалогу. Члени міської ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Організаційною формою роботи міської тристоронньої соціально-економічної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу у квартал.

За 12 місяців 2017 року проведено 4 засідання міської тристоронньої соціально-економічної ради, на якому розглянуто питання:

       - про укладання та повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ міста Мирнограда протягом2016 року;

       - розгляд листа Міністерства соціальної політики України від 25.08.2016 № 4461/0/1016/18 «Про виконання Генеральної угоди»;

       - про продовження дії Територіальної угоди між виконавчим комітетом Димитровської міської ради, координаційною радою профспілкових комітетів підприємств, організацій та установ міста та міською організацією роботодавців на 2017 рік;

       - про укладання та повідомну реєстрацію колективних договорів підприємств, організацій та установ міста Мирнограда за І півріччя 2017 року;

       - про виконання заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2017 року;

       - про стан виконання рішень трудового арбітражу від 06.05.2010 по розгляду колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого підрозділу «Автомобіліст» ДП «Мирноградвугілля» та адміністрацією державного підприємства «Мирноградвугілля»;

       - про розгляд листа Міністерства соціальної політики України від 12.10.2017 № 20143/0/2-17/27 «Про внесення змін до Генеральної угоди».

Розповідайте про наш сайт: