Інформація Покровсько-Добропільського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

опубликовано 04.09.2018 в 11:12

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника ГУ ДФС – начальник Покровсько -Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області
А.П. Єльникова
29.08.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті ЄСВ законодавством не передбачено

Покровсько-Добропільське управління Головногоуправління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників, що чинним законодавством, яке регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті ЄСВ.

Відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника ЄСВ одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).

Покровсько-Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій областіПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника – начальник Покровсько – Добропільського управління

Головного управління ДФС

у Донецькій області

А.П. Єльникова
03.09.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Про справляння рентної плати

за користування надрами (нові сведловини)

Покровсько - Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області доводить до відома платників рентної плати за користування надрами для видобування природного газу лист Державної фіскальної служби України № 25740/7/99-99-12-03-04-17 від 20.08.2018 «Про справляння рентної плати за користування надрами (нові сведловини)».

«Державна фіскальна служба України, керуючись п.п. 2, 20 п. 6 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, з метою виконання покладених на неї завдань з адміністрування податків і зборів, забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування повідомляє про таке.

Статтею 252 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платникам рентної плати за користування надрами в частині видобування природного газу надано право застосування преференційної ставки плати для обсягів природного газу, що видобутий із нових свердловин починаючи з 2018 року.

У визначенні терміну нової свердловини для цілей обчислення зобов'язань з рентної плати за користування надрами в частині видобування природного газу, що затверджене п.п. 14.1.124 і п.14.1 ст. 14 Кодексу, встановлено, що основною ознакою свердловини є їх буріння від «донної поверхні суходолу».

Оскільки Кодекс не містить визначення терміну «донна поверхня суходолу», який, очевидно, визначає технологічні або геологічні умови виконання бурових робіт з будівництва свердловин, то згідно із п. 5.3 ст. 5 Кодексу терміни використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

З огляду на викладене та з метою однозначності ідентифікації пов'язаних із оподаткуванням об'єктів, які створюють ресурс видобутих корисних копалин, для яких застосовуються преференційні ставки оподаткування рентною платою за користування надрами в частині видобування природного газу, ДФС звернулася листами до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Державної служби геології та надр України з проханням поінформувати про визначення терміну «донна поверхня суходолу» у галузевому законодавстві, наприклад. Кодексі України про надра, Гірничому законі України, Законі України «Про нафту і газ».

Згідно з листами, наданими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною службою геології та надр України термін «донна поверхня суходолу» не визначено чинними нормативно-правовими законодавчими актами України. Таким чином, у платників рентної плати за користування надрами для видобування природного газу відсутні підставі для застосування преференційних ставок оподаткування рентною платою в частині свердловин, які без відповідного законодавчого підтвердження віднесені до «нових»».

Покровсько - Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області


ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника ГУ ДФС – начальник Покровсько -Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області
А.П. Єльникова
03.09.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Запитували - відповідаємо: якщо фізичною особою – підприємцем, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, перевищено дозволений обсяг доходу

Фахівці Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області роз’яснюють, що у п. 291.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) передбачені вимоги, за умови дотримання яких фізичні особи – підприємці мають право перебувати у відповідній групі платників єдиного податку.

Розмір доходу який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування для всіх груп різний. Так, відповідно до п.291.4 ПКУ:

І група – дохід не перевищує 300000 грн.;

ІІ група – дохід не перевищує 1500000 грн;

ІІІ група – дохід не перевищує 5000000грн.

Відповідно до п. 293.8 ПКУ ставки, встановлені пп. 293.3 - 293.5 ПКУ, застосовують з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

3) платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 ПКУ зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів.

Заява щодо переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Разом з тим, платники першої, другої та третьої груп (фізичні особи), які допустили перевищення дозволеного обсягу доходу, до суми такого перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %. «Єдинники» третьої групи – юридичні особи до суми перевищення застосовують подвійний розмір ставок єдиного податку, визначених у п.293.3 ПКУ.

Отже, при перевищенні платником єдиного податку першої або другої групи обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, фізична особа-підприємець повинна змінити групу єдиного податку або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. А «єдинники» третьої групи, у разі перевищення дозволеного обсягу доходу, зобов’язані здійснити перехід на загальну систему оподаткування.

Покровсько-Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області


ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника ГУ ДФС – начальник Покровсько -Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області
А.П. Єльникова
03.09.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Експериментальний проект у сфері РРО:

мобільні телефони та планшетизамість традиційних РРО

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 13.06.2018 № 472 "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій».

ДФС спільно з Міністерством фінансів України розпочинає пілотний проект щодо впровадження інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій- e-Receipt (http://sfs.gov.ua/data/files/225801.pdf), який триватиме до 31 грудня 2019 року.

Новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів - це технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування РРО.

Така новітня модель передбачає запровадження альтернативи касовим апаратам – замість традиційних РРО надана можливість використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші сучасні засоби комунікації.

Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, які виявили зацікавленість щодо участі в експериментальному проекті.

Нова інформаційна система передбачає оnline реєстрацію персональних комп’ютерів, планшетів, смартфонів, без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.

Покровсько-Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області


ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника ГУ ДФС – начальник Покровсько – Добропільського управління

Головного управління ДФС

у Донецькій області

А.П. Єльникова
03.09.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Внесено зміни до Порядку нормативноїгрошової оцінки земель

Покровсько - Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що з 17.07.2018 набрав чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 № 162, яким внесено зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489 (далі - Порядок).

Порядком передбачено, що з 17.07.2018 для земельних ділянок, інформаціяпро які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разіякщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікаціївидів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, якийхарактеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф) прирозрахунку її нормативної грошової оцінки застосовується із значенням 3,0.

Таким чином, платники, які мають земельні ділянки, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру та у разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, повинні подати до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за II півріччя 2018 року з новою довідкою (витягом) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка видана з врахуванням вимог Порядку (з 17.07.2018), як це передбачено ст.286 Податкового кодексу України.

Покровсько- Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника ГУ ДФС – начальник Покровсько -Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області
А.П. Єльникова
03.09.2018 року

Інформація для розміщення в місцевих ЗМІ та на сайтах місцевих органів виконавчої влади:

Період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу

У Покровсько-Добропільському управлінні ГУ ДФС у Донецькій області наголошують, що із внесенням змін до законодавства про пенсійне забезпечення вагомого значення набув страховий стаж. Саме наявність необхідних років страхового стажу визначає право особи на пенсійне забезпечення.

Страховий стаж - це період, за який сплачувались внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірі не менше мінімального.

З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно мати 25 років страхового стажу.Кожного року кількість років страхового стажу, необхідних для призначення пенсії за віком у 60 років, буде збільшуватися на один рік та з 1 січня 2028 року становитиме не менше 35 років.

Для зарахування фізичним особам-підприємцям повного місяця до страхового стажу необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі, не меншій мінімального страхового внеску (на сьогодні це 819,06 грн.), а також не забути подати річну звітність про нарахування єдиного внеску до територіальних органів ДФС. При цьому обов’язок сплати єдиного соціального внеску не залежить від факту отримання чи неотримання доходу від підприємницької діяльності.

Фізичні особи-підприємці,які намагаються уникнути сплати єдиного соціального внеску, таким чином позбавляють себе майбутньої пенсі та інших соціальних гарантій.

Наголошуємо, що період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахованим до страхового стажу до повного погашення боргу.

Фіскальна служба звертається до підприємців з проханням вчасно і в повному обсязі сплачувати поточні зобов’язання погасити наявну заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (зі її навності) та.

Покровсько-Добропільське управління

ГУ ДФС у Донецькій області


Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: