Покровська об’єднана державна податкова інспекція 25.09.2017

опубликовано 25.09.2017 в 11:10

Зміни форми та порядку направлення податкових повідомлень-рішень

19.09.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 658 «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 658), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2017 за № 1021/30889, яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – Наказ № 1204), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2016 за № 124/28254. Зокрема, Наказом № 658 уточнено, що податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 Кодексу. Крім цього, у новій редакції Наказу № 658 викладено всі форми податкових повідомлень-рішень. З оновленим текстом Наказу № 1204 Ви можете ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ( http://zir.sfs.gov.ua).

Тепер податківці «запрошують» по - новому

15.09.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від18.07.2017 №644 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.08.2017 за №967/30835 (далі – Наказ №644).

Згідно з п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Порядок надсилання повідомлень про запрошення платників податків, встановлено ст. 42 Кодексу не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких визначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платників податків або представник платника податків.

Наразі, повідомлення про запрошення платника податків може бути надіслано електронною поштою, але без корінця.

Більшість вибирає електронний спосіб надання звітності. А ти?

Відповідно до Податкового кодексу України податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

В Покровській ОДПІ нагадали, що для зручності платників на субсайті офіційного веб-порталу ДФС ( cabinet.sfs.gov.ua) працює електронний сервіс «Електронний кабінет платника» - особистий кабінет платника, через який при використанні електронного ключа громадяни можуть подавати звітність, надсилати запити та дізнаватись найактуальніші новини.

Крім цього, зазначений сервіс надає можливість фізичним особам, після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі,атакож переглянути інформацію щодо стану їх розрахунків з бюджетом. Банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження.У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.

Дані про надходження податків, зборів, митних та інших платежів до бюджету та єдиного внеску відображаються в інтегрованій картці платникаі в реєстрі надходжень та повернень контролюючим органом за місцем його знаходження на податковому обліку у день отримання від органів Державної казначейської служби України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Як повідомила начальник управління обслуговування платників Покровської ОДПІ Олена Горбань, все більше, як юридичних, так і фізичних осіб надає перевагу електронній формі надання звітності.

З початку року, станом на 01.09.2017, засобами Е-mail до Центрів обслуговування платників Покровської ОДПІ платниками надано 188130 податкових звітів, а це 81,4 відс. від їх загальної кількості.

Детальні консультації - у Центрах обслуговування платників Покровської ОДПІ: у м.Покровську по вул. Європейська, 1 (тел. 06239 22459); у м.Мирнограді по вул. Центральна, 19 (тел. 06239 542147); у м.Селидовому по вул. Гоголя, 1 (тел. 06237 23250).

Не сплатив податок – чого чекати?

В статі 67 Конституції України зазначено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Трапляються випадки невчасної сплати або несплати зобов’язань платників податків. В Покровській ОДПІ роз’яснили наслідки таких дій «боржників».

Так, згідно із п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених Податковим кодексом.

Якщо платник податків несвоєчасно сплачує суму самостійно визначеного зобов’язання, то до нього застосовується відповідальність у вигляді штрафних санкцій відповідно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу.

Пунктом 126.1 ст. 126 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених п. 126.2 ст. 126 Податкового кодексу) протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Крім того, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу).

Згідно з п. 129.4 ст. 129 Податкового кодексу на суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст 129 Податкового кодексу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Відповідно до норм Податкового кодексу України податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Податковим кодексом.

З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених Податковим кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

У разі наявності у платника податків податкового боргу керівником контролюючого органу призначається податковий керуючий, який здійснює заходи, направлені на погашення прострочених податкових зобов’язань (податкового боргу) такого платника податків.

Заходами з погашення податкового боргу є: стягнення відповідних коштів, які перебувають у власності платника податку, а в разі їх недостатньої кількості — продаж майна, яке перебуває у податковій заставі.
У разі якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до повного погашення суми податкового боргу або якщо у платника недостатньо коштів для погашення податкового боргу, контролюючий орган визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків.

Винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків є адміністративний арешт.

Тож податківці звертаються до суб’єктів господарювання, зокрема до тих, хто має незначні суми боргу (до 1 тис. грн.), погасити його та в подальшому бути упередженим, щоб не наражатись на санкції.

З Реєстру неприбуткових - до Реєстру платників єдиного податку

Юридична особа, внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, може вибрати III групу спрощеної системи оподаткування при виконанні вимог, передбачених гл. 1 р. XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), при умові виключення його з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Види діяльності, які не дають можливість юридичним особам вибрати спрощену систему оподаткування, приведені в п.291.5 Кодексу. Крім цього, при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно врахувати обмеження щодо сукупності часток засновників в статутному капіталі, визначенепп. 291.5.5 Кодексу.Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних запісів до Реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 Кодексу).

За використання води від платників Покровської ОДПІ надійшло понад 8 мільйонів гривень рентної плати

За 8 місяців п.р. платники податків, які перебувають на обліку в Покровській ОДПІ, сплатили 8,2 млн. грн. рентної плати за спеціальне використання води(далі – Рентна плата за воду), що у 4,5 раза більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами.

Пунктом 20 Закону України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” (далі - Закон № 1791) внесено зміни до статті 255 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати за воду, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за воду за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.

Нагадуємо, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за воду. Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до статті 255 Кодексу передбачено внесення змін в частині визначення кола платників та порядку нарахування податкових зобов’язань Рентної плати за воду.

«Гаряча лінія» - черговий крок назустріч платникам ПДВ

«Гаряча лінія» на тему «Актуальні питання функціонування системи моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМ КОР)» відбулася нещодавно в Покровській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області. На запитання платників ПДВ відповідала заступник начальника – начальник Мирноградського відділення Третяк Лариса Анатоліївна.

Пропонуємо вашій увазі найцікавіші запитання, що надійшли під час проведення заходу, та відповіді на них.

Питання 1. Які найбільш поширені причини відмови платникам у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК)?

Відповідь: Як свідчить практика, найчастішими причинами відмови платникам у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування єтехнічні помилкипри підготовці та надсиланні електронного пакету документів.

Слід пам’ятати:

1) форма Повідомлення- J(F)1312601; Повідомлення формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено; додатки додаються по кожній податковій накладній;форма додатківJ(F)1360101; формат додатківPDF; розмір – не повинен перевищувати 2 мГб.

2) мають місце і помилки в реквізитах ПН/РКв Повідомленні.

3) є чимало випадків, коли приєднані документи не дають змогу ідентифікувати та підтвердити операцію.При формуванні пакету документів – додатків до Повідомлення першочергову увагу слід приділити тим документам, які посвідчують факт операції (постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, акти приймання-передавання товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки,документи підтвердження відповідності продукції тощо. Платникам необхідно чітко додержуватись Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

4)д ублювання реєстрації ПН/РК (формування повторних податкових накладних з іншим номером і датою) – помилковий шлях, якийне призведе до вирішення проблеми.

Питання 2. При відправленні додатку до критеріїв оцінки ступеня ризиків» я отримала квитанцію з текстом: «Документ не прийнято. Інформацію даних платника податку не враховано». Що могло стати причиною?

Відповідь: Відповідно до останнього абзацу пункту 5 Критеріїв оцінки ступеня ризиків (Наказ №567) передбачено, що у разі якщо до контролюючого органу надійшла інформація, що свідчить про надання недостовірної інформації згідно з додатком до Критеріїв, Комісія ДФС має право прийняти рішення про неврахування інформації наданої платником. Якщо Таблиця даних подана без будь - яких документів, які підтверджують специфіку господарської діяльності платника за кожним видом діяльності, Комісія може прийняти рішення про неврахування інформації, зазначеної в таблиці даних платника.

Питання 3. Якщо розблокований код УКТ ЗЕД/ДК у додатку до «Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» повністю співпадає з відповідним кодом в податковій накладній, чи є підстави вважати, що її не буде заблоковано?

Відповідь: Так, якщо розблокований код УКТ ЗЕД/ДКу додатку повністю співпадає з відповідним кодом в податковій накладній, такі податкові накладні у подальшому блокуватись не повинні.

Питання 4. Яка особа має подати повідомлення про розблокування при блокуванні РК на зменшення податкових зобов’язань: та, що виписала РК, або та, що його зареєструвала?

Відповідь: Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК подається виключно продавцем, тобто особою, яка виписує РК.

З початку року 740 підприємств Донецької області підвищили рівень заробітної плати

На жаль, сьогодні трудові відносини без належного офіційного оформлення, а також виплата заробітної плати у «конвертах» – це поширений спосіб ухилення від сплати податків. Насамперед для країни це ненадходження відповідних платежів у бюджет, а для працівників – у подальшому низький рівень пенсій та соціальних гарантій. У такій ситуації це спільна відповідальність і роботодавців і держави і найманих працівників, які при працевлаштуванні погоджуються на запропоновані умови.

Тому з метою недопущення неофіційного працевлаштування фіскальна служба Донецької області продовжує проводити заходи з детінізації трудових відносин.

Результатом роботи фахівців служби протягом січня-серпня 2017 року у цьому напрямку є офіційне працевлаштування 5329 громадян, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 8,3 млн грн, у тому числі 3,7 млн грн податку з доходів фізичних осіб та 4,3 млн грн єдиного внеску.

Головне управління ДФС у Донецькій області в черговий раз звертається до громадян з проханням вимагати від своїх роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та виплати заробітної плати відповідно до законодавства – прозоро та чесно.

Завдяки проведеним 1011 зустрічам з керівниками підприємств регіону 740 з них підвищили рівень заробітної плати вище за мінімальний (з 01.01.2017 – 3200 грн), бюджет додатково отримав 3,5 млн грн податків і зборів.

До речі, відповідно до статистичних даних середньомісячна заробітна плата у Донецькій області становить 7334 грн, це один з найвищих показників серед регіонів України після м. Києва.

Головне управління ДФС у Донецькій області висловлює щиру вдячність сумлінним роботодавцям за їх небайдужість до своїх найманих працівників. Адже офіційна заробітна плата – запорука майбутнього громадян і держави в цілому.

Донеччина: 43 матеріали за фактами легалізації доходів передано до правоохоронних органів з початку 2017 року

У січні-серпні поточного рокуза результатами дослідження діяльності суб’єктів господарювання Донеччини управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області підготовлено та передано до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним кодексом України 43 матеріали.

В результаті розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, що були направлені до правоохоронних органів, 12 було приєднано до кримінальних проваджень. Крім того, порушено і обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 кримінальних проваджень на суму 93,6 млн грн, накладено арешт на майно вартістю понад 2 млн гривень.

Майже 40% від усіх виявлених правопорушень – це порушення у сфері державних закупівель. Так, з початку року управлінням вже складено 17 матеріалів за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), з яких 6 матеріалів було приєднано до кримінальних проваджень та 7 кримінальних проваджень було обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Головним управлінням ДФС у Донецькій області з метою недопущення використання коштів з бюджету поза правовим полем продовжують вживатися заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові операції, щоможуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Переміщення товарних вантажів

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує суб’єктам господарювання, що з питань щодо переміщення товарних вантажів через контрольні пункти в`їзду-виїзду зони проведення АТО, що належать до компетенції органів Державної фіскальної служби України, можна звернутись з 9 до 18 години за телефонами «гарячої лінії»: 0993683346 та 0507068055.

На Донеччині вже місяць працює щоденна «гаряча» телефона лінія «Функціонування СМ КОР»

Вже цілий місяць у Головному управлінні ДФС у Донецькій області працює «гаряча» телефонна лінія «Функціонування СМ КОР». Щоденно фахівці служби надають консультації та практичну допомогу платникам ПДВ регіону з питань, що виникають під час функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР). Натомість, платники податків при звернені до Головного управління мають змогу отримати вичерпні фахові відповіді безпосередньо у спеціалістів відомства.

Результатом місячного функціонування «гарячої» телефонної лінії є 77 звернень платників податків. Найбільш поширені питання, з якими звертаються платники податків області, – це критерії блокування податкових накладних та відсутність причин, зазначених у квитанціях №2, відповідно до яких ДФС України відмовлено у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

Крім того, представники підприємств Донецького регіону звертаються на «гарячу» лінію за отриманням консультацій щодо правильності заповнення таблиць даних платників податків та повідомлень до заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування, а також щодо порядку адміністративного оскарження рішень ДФС України, згідно з якими відмовлено у реєстрації заблокованих СМ КОР податкових накладних/розрахунків коригування.

Головне управління ДФС у Донецькій області наголошує, що одним з пріоритетних завдань служби є та залишається підтримка необхідних умов функціонування і стабільної роботи бізнесу регіону.

Нагадуємо, що звернутись до фіскальної служби Донецької області можна за телефоном – (097) 101-59-77.

Більш детально про графік роботи «гарячої» лінії можна ознайомитись за посиланням http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308550.html.

Також нагадуємо, що Головним управлінням ДФС у Донецькій області запроваджено проведення щотижневих зустрічей з платниками податків, на яких обговорюватимуться питання функціонування електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ (СМ КОР). З графіком проведення зустрічей можна ознайомитись за посиланням http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308548.html.

Додаток_ЗИР.pdf

Державна податкова інспекція

Розповідайте про наш сайт: