Про опрацювання бюджетних запитів головних розпорядників коштів на 2020 рік

опубликовано 01.11.2019 в 15:42

На виконання заходів рішення Виконавчого комітету від 17.07.2019 № 243 «Про організацію роботи щодо формування проекту міського бюджету міста Мирноград на 2020 рік та прогнозів міського бюджету на 2021 і 2022 роки» Фінансовим управлінням Мирноградської міської ради разом з головними розпорядниками бюджетних коштів у присутності міського голови, депутатів міської ради, представників громадськості та профспілок проведені засідання стосовно аналізу та опрацювання бюджетних запитів на 2020 рік для подальшого формування проекту міського бюджету на 2020 рік.

З 28 по 30 жовтня були заслухані відділ культури, відділ сім*ї молоді та спорту, відділ освіти, КНП «МЦМЛ» та «МЦПМСД», виконавчого комітету, управління комунальної власності та управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради.

В ході проведеного аналізу були обговорені бюджетні запити, які розраховані з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації з урахуванням, на основі показників доходної частини міського бюджету з дотриманням принципу пропорційності планування призначень на здійснення видаткових повноважень та дефіцитності міського бюджету з урахуванням:

-Індексу споживчих цін– 106,0 відсотків

-Розміру мінімальної заробітної плати у 2020році: з 1 сiчня – 4 723 грн.

-Розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 102 грн.

-Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 1січня 2020 року – 2 027грн, з 1 липня – 2 118 грн, з 1 грудня – 2 189 грн.

-Фінансування комплексної програми «Охорона здоров*я населення м. Мирноград на 2020-2022 роки» через окрему бюджетну програму з міського бюджету.

В наданих бюджетних запитах додержані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Видатки загального фонду на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв розраховано виходячи із показників індексу цін виробників з урахуванням коефіцієнту 1,06.

Кошти на фінансування Програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення міста 2017-2020 роки плануються з урахуванням збільшення на 6,8%.

Обсяг Освітньої субвенції визначено відповідно до зростання соціальних стандартів та з урахуванням зміни чисельності учнів закладів загальної середньої освіти і покриває в повному обсязі потреби обов*язкових виплат заробітної плати установ закладів освіти.

Розмір медичної субвенції доведений на 2020 рік забезпечує потребу обов*язкових виплат лише на 65%.

Розповідайте про наш сайт: