Звіт про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у м. Димитрова»

Опубликовано 08.02.2018

Вид та назва регуляторного акта.

«Про затвердженняПорядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Димитрова». Прийняття 12.12.2012 № VI/47-22.

Виконавець заходів з відстеження.

Відділ архітектури, містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

Цілі прийняття акта.

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Димитрова розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Метою затвердження Порядку є забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста та залучення замовників до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Строк виконання заходів з відстеження.

Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.01.2018 по06.02.2018.

Тип відстеження.

Періодичне.

Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Станом на 01.02.2018 укладено 9 договір про пайову участь замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Димитрова на суму 67300,07 грн.

Показники результативності

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Кількість укладених договорів 1 1 3 1 3 1
2 Загальна сума за рік, грн. 9303 10500 9388,6 6012,6 11550,87 20545

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.

Внаслідок дії Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у м. Димитрова визначена чітка процедура нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, а також визначені види об’єктів будівництва, забудовники яких звільняються від сплати внеску. На підставі діїрегуляторного акта здійснюється надходження коштів до бюджету міста, передбачені для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, тому регуляторний акт є ефективним.
Враховуючи зміни до п. 5 ст. 30 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності» щодо врегулювання питань пайової участі при будівництві інженерних мереж, Порядок потребує внесення доповнень з метою відповідності чинному законодавству.

Міський голова                                                                                                                                                   О.Л. Брикалов

Начальник відділу архітектури, містобудування та земельних відносин                                                         Н.Л. Чипак

Розповідайте про наш сайт: